Nieuws

Hans Bouwmeester benoemd tot persoonlijk hoogleraar ‘Advanced Cell Models in Toxicology’

article_published_on_label
29 januari 2024

De Raad van Bestuur van Wageningen University & Research heeft Hans Bouwmeester benoemd als persoonlijk hoogleraar binnen de leerstoelgroep Toxicologie. Het onderzoek binnen zijn groep richt zich op het ontwikkelen en implementeren van laboratoriummodellen op basis van menselijke cellen, om de werking van mogelijke schadelijke chemische stoffen beter te begrijpen. Daarmee draagt dit onderzoek bij aan een vermindering van dierproeven binnen het toxicologisch onderzoek.

Hans Bouwmeester (1973) studeerde biologie aan de toenmalig Landbouw Universiteit waar hij geïnteresseerd raakte in de invloed van stoffen uit het milieu op de ontwikkeling van dieren. Aan de Universiteit Utrecht promoveerde hij op een proefschrift over de ontwikkeling van de verbinding tussen verschillende hersengebieden in een diermodel voor hersenziektes bij de mens. Na 15 jaar gewerkt te hebben bij Wageningen Food Safety Research maakte Bouwmeester in 2016 de overstap naar de leerstoelgroep Toxicologie.

“Ontwikkelingen van geavanceerde, op menselijke cellen gebaseerde laboratoriummodellen, ook wel miniweefsels genoemd, gaan tegenwoordig snel. Het in laboratoriummodellen combineren van verschillende celtypes, die van nature aanwezig zijn in bijvoorbeeld de menselijke darm of lever, maken het mogelijk op een andere manier naar de werkingsmechanismen van stoffen te kijken. Deze veelal complexere modellen zijn een mooie aanvulling op de al bestaande laboratoriummodellen. Het maakt fundamenteel onderzoek mogelijk naar de inwerking van stoffen op de communicatie tussen verschillende celtypes in een orgaan. Dat kan mogelijkerwijs een verklaring geven voor effecten van stoffen die we nu nog niet goed begrijpen.”

Het onderzoek in zijn groep is ingebed in Europese en nationale initiatieven waarbij samengewerkt wordt voor het toepasbaar maken van stamcelgebaseerde en ‘Organ on chip’ modellen. Deze modellen worden bijvoorbeeld ingezet om de effecten van micro en nanoplastics op menselijke cellen in kaart te brengen. Bouwmeester is trekker van het Valuing Testing project gefinancierd vanuit de Nationale Wetenschapsagenda. Daarin werkt hij samen met biomedisch en sociaalwetenschappelijk onderzoekers om de acceptatie van gegevens uit toxicologische studies zonder proefdieren te verhogen.

“De acceptatie van deze studies gaat niet alleen om bewijzen of testmethoden betrouwbaar zijn, maar ook over wat er nodig is om dierproefmethoden te vervangen. Van het begrijpen hoe een stof werkt en de toepasbaarheid ervan in proefdiervrije modellen, tot het accepteren van deze proefdiervrije data.”