Toxicologie

Het onderzoeksprogramma van de leerstoelgroep Toxicologie heeft betrekking op verschillende disciplinaire aspecten van toxicologie. Het concentreert zich op het verkrijgen van inzicht in via welke processen giftige stoffen schadelijke effecten kunnen hebben op de gezondheid van de mens en andere organismen, hetzij rechtstreeks via de voeding of indirect via diffuse verontreiniging van het milieu.

Leerstoelhouder

Het onderwijs en onderzoek op Wageningen University is voornamelijk Engelstalig. Daarom is veel informatie over de leerstoelgroepen in het Engels beschikbaar. Sommige nieuwsberichten en agendapunten zijn ook in het Nederlands beschikbaar en staan op deze pagina. Uitgebreidere informatie vindt u op de Engelstalige pagina van Toxicologie.

Ga naar Sub-department of Toxicology