Cluster

Levensmiddelentechnologie

Het cluster Levensmiddelentechnologie werkt aan de uitdaging wereldoogsten om te zetten in veilig, gezond en goed voedsel voor onze veranderende wereldbevolking. Nu en voor de komende decennia en in het gehele voedselsysteem. De eenheid Levensmiddelentechnologie beslaat twee onderling verbonden multidisciplinaire onderzoekslijnen.