Bodemfysica en Landbeheer

Het onderzoek van de leerstoelgroep Bodemfysica en Landbeheer (SLM) richt zich op bodemfysische en hydrologische processen op verschillende tijd- en ruimteschalen, en hun centrale rol bij duurzaame land- en waterbeheer. Er is speciale aandacht voor de stroming en transportprocessen van water en opgeloste stoffen door en over het bodemsysteem en de effecten daarvan op oogsten, gewassen en grondwater.

Het onderwijs en onderzoek op Wageningen University & Research is voornamelijk Engelstalig. Daarom is veel informatie over de leerstoelgroepen in het Engels beschikbaar. Sommige nieuwsberichten en agendapunten zijn ook in het Nederlands beschikbaar en staan op deze pagina. Uitgebreidere informatie vindt u op de Engelstalige pagina van Bodemfysica en Landbeheer.

Ga naar Soil Physics and Land Management Group