Nieuws

Kennis van alle aardse systemen en maatschappij in één nieuwe onderzoeksgroep

article_published_on_label
1 maart 2024

Met de vorming van de nieuwe Earth Systems and Global Change Group kan Wageningen University & Research nog beter bijdragen aan een duurzame toekomst. Kenmerkend voor de 120 wetenschappers is hun kennis van alle aardse systemen, en de interactie tussen deze systemen en de maatschappij. Op 12 maart presenteren ze hun onderzoek en onderwijs en verkennen ze samenwerking met anderen. Deelnemers aan dit symposium zijn van harte welkom.

De maatschappij staat voor het voorkomen van klimaatverandering, verlies van biodiversiteit, droogte, waterschaarste, landdegradatie en het zorgen voor voedselveiligheid. Menselijke activiteiten zijn echter de belangrijkste oorzaak van deze wereldwijde problemen. Voor het begrijpen en oplossen hiervan is expertise uit al deze domeinen nodig. Daarom richt de nieuwe Earth Systems and Global Change Group zich op alle vier de aardse systemen: klimaat, water, land en natuur. De leerstoelgroep bestudeert de interactie tussen deze systemen en de interactie met de maatschappij.

Om de activiteiten te structureren, zijn zeven subgroepen opgericht:

  • Nutrients, Food and Environment
  • Water Quality
  • Water, Climate and Food
  • Biodiversity and Ecosystem Services
  • Land Based Mitigation and Adaptation
  • Climate Services and Adaptation
  • Empower Sustainable Futures

Grote diversiteit aan methoden en maatschappelijke partners

Prof. Kroeze: “Onze innovatieve oplossingen zijn gebaseerd op een breed scala aan methodologieën. In onze analyse ontwikkelen we complexe geïntegreerde modellen die kunnen draaien op schalen variërend van individuele boerderijen, complete stroomgebieden tot de hele wereld. We integreren ook veldwaarnemingen en observaties met sensoren, vliegtuigen en satellieten. We waarderen transdisciplinaire benaderingen, wat betekent dat we een brede diversiteit aan wetenschappelijke disciplines en maatschappelijke partners betrekken, inclusief het brede publiek (via burgerwetenschap).”

Verschillende sectoren helpen om ontwikkelrichtingen te verkennen

Prof. Ludwig: “Alle vier de aardse systemen zijn nauw met elkaar verbonden. Hetzelfde geldt voor de verschillende sectoren in de maatschappij. In ons werk bieden we oplossingen om problemen te voorkomen (mitigatie) en om te reageren op de wereldwijde veranderingen (adaptatie/aanpassing) in diverse sectoren. We werken bijvoorbeeld aan landbouw, waterbeheer, biodiversiteitsbescherming, toerisme, bodembeheer, duurzame energie en menselijke gezondheid. Samen met belanghebbenden in deze sectoren analyseren we welke wereldwijde veranderingen er in het verleden hebben plaatsgevonden en verkennen we scenario's en mogelijke ontwikkelrichtingen naar de toekomst.”

Het opleiden van de besluitvormers van de toekomst

Prof. Kroeze: “Voor het oplossen van de milieu-uitdagingen waar de maatschappij voor staat, zijn meer mensen met de juiste vaardigheden en kennis nodig. De Earth Systems and Global Change Group leidt toekomstige besluitvormers op. We zijn sterk betrokken bij de opleidingsprogramma's van Wageningen University, waaronder Environmental Sciences, Marine Sciences, Urban Environmental Management, Climate Studies, International Land and Water Management en Tourism. Studenten van over de hele wereld nemen deel aan ons studieprogramma.”

Het activeren van de besluitvormers van vandaag

Prof. Ludwig: “Ook de besluitvormers van vandaag moeten dingen anders doen. Daarom delen we actief onze onderzoeksresultaten met de maatschappij. Door maatschappelijke partners te betrekken bij ons onderzoek, maar ook door actief en voortdurend te communiceren met de maatschappij via media, sociale media, apps, presentaties, burgerwetenschap en participatieve workshops.

Twee nieuwe leerstoelhouders

De Earth Systems and Global Change Group komt voort uit de Environmental Systems Analysis Group en de Water Systems and Global Change Group van Wageningen University. Beide leerstoelhouders hebben de integratie en de vorming van de nieuwe groep begeleid. Beiden zullen echter de groep verlaten in maart. Prof. Carolien Kroeze wordt benoemd als de nieuwe Rector Magnificus van Wageningen University en prof. Fulco Ludwig maakt een stap naar het buitenland. Sollicitaties voor deze vacatures kunnen vóór vrijdag 22 maart worden ingediend.