Soil Science cluster

Het doel van het cluster Bodemkunde is bij te dragen aan een beter begrip van de dynamische interacties tussen fysische, biologische en chemische bodemeigenschappen en -processen over een landschappelijk continuüm, en van de effecten van bodemgebruik en -beheer op de bodemkwaliteit en het functioneren van het ecosysteem. Onze visie is een duurzamer gebruik en beheer van bodembronnen mogelijk te maken met het oog op een betere levenskwaliteit en een veerkrachtig milieu.

  • Soil Science cluster
  • ISRIC_5.JPG
  • ISRIC_4.JPG
  • Education.jpg

Onze doelen

  • Een wereldwijd toonaangevende academische groep te zijn voor onderzoek met een grote impact in het domein van onze missie
  • Het genereren en openlijk communiceren van wetenschappelijk onderbouwde kennis over duurzaam bodem/landbeheer ten behoeve van meerdere belanghebbenden - van lokaal tot mondiaal
  • Een platform voor onderzoeksontwikkeling van wereldfaam bieden via een reeks wereldwijde kennisnetwerken en ultramoderne on-site onderzoeksfaciliteiten
  • Verdere ontwikkeling van de vaardigheden van nieuwe en huidige bodemwetenschappers (met name afgestudeerden en beginnende onderzoekers), die onze missie en onze bijdrage wereldwijd verder zullen versterken.
Soil carbon management and climate change Nutrient cycling and contaminant mitigation Multifunctional land evaluation Biodiverse agroecosystems Soil-water interaction
Soil Science cluster: klik op de cirkels om naar onze onderzoekslijnen te gaan Soil Science cluster: klik op de cirkels om naar onze onderzoekslijnen te gaan