Irrigation and Water Engineering

Water Resources Management

De Water Resources Management (WRM) groep houdt zich bezig met interdisciplinair onderzoek en onderwijs op het snijvlak van water, technologie en maatschappij. Wij bestuderen vraagstukken op het gebied van geïntegreerd beheer en bestuur van watervoorraden over de hele wereld, waarbij we ons richten op de wijze waarop technologische keuzes, sociaal-ecologische dynamiek en cultureel-politieke processen specifieke patronen van watergebruik en -toewijzing tot stand brengen.

Het onderwijs en onderzoek op Wageningen University & Research is voornamelijk Engelstalig. Daarom is veel informatie over de leerstoelgroepen in het Engels beschikbaar. Sommige nieuwsberichten en agendapunten zijn ook in het Nederlands beschikbaar en staan op deze pagina. Uitgebreidere informatie vindt u op de Engelstalige pagina van Water Resources Management.

Water Resources Management Group