Kennis, Technologie en Innovatie

De leerstoelgroep Kennis, Technologie en Innovatie bestudeert processen van sociaal-technische innovatie en transformatie, met speciale aandacht voor de communicatieve en sociaal-politieke dynamiek die gebruikt wordt bij de vervaardiging, uitwisseling, integratie en het gebruik van wetenschappelijke en andere kennis. Interdisciplinair onderzoek en ontwerp is ons specialisme.

Het onderwijs en onderzoek op Wageningen University is voornamelijk Engelstalig. Uitgebreidere informatie vindt u op de Engelstalige pagina van Kennis, Technologie en Innovatie.

Knowledge, Technology and Innovation Group