Urban Economics

De leerstoelgroep Economie van Consumenten en Huishoudens heeft een nieuwe leerstoelhouder en daarmee is ook de naam veranderd in: Urbane Economie.
Steeds meer mensen wonen in een stedelijke omgeving. De missie van de UEC-groep is om bij te dragen aan meer veerkrachtige steden in termen van sociale gelijkheid, economische voordelen en milieukwaliteit. Daarom richt UEC zich op twee hoofdthema's: duurzame consumptie en stad-land interacties. Wij gebruiken inzichten uit de algemene, stedelijke en gedragseconomie om inzichten te verbeteren in hoe consumenten en huishoudens besluiten nemen met betrekking tot duurzaamheid, gezondheid en welzijn en het effect daarvan op individueel, stedelijk en regionaal niveau.