Samenwerken aan een lang en gezond leven voor iedereen

Van plantaardige producten met een hoge eiwitkwaliteit, tot gepersonaliseerde voeding en lichte verwerkingstechnieken, er zijn kansen te over voor innovaties die voeding gezonder en duurzamer maken. Wageningen University & Research (WUR) biedt de voedingsindustrie de theoretische kennis en inzichten waarmee baanbrekende innovaties bereikt kunnen worden. WUR is een van de weinige instituten in de wereld waar voedingsonderzoek gedaan wordt gericht op de volksgezondheid, terwijl de Gerrit Grijns Initiative de deskundigheid en infrastructuur bundelt die de maatschappij nodig heeft om de meest complexe maatschappelijke vraagstukken rondom voeding en gezondheid het hoofd te bieden.

Van zuigelingen tot honderdjarigen, voedsel heeft een belangrijk effect op het lichamelijk en geestelijk functioneren en het welzijn van mensen. Wetenschappers van Wageningen University & Research ontrafelen de onderliggende mechanismen waarmee dit effect bereikt wordt, en ondersteunden de voedselindustrie in de toepassing van deze kennis voor het ontwikkelen van innovatieve producten. Een vereiste in een wereld waar de levensverwachting almaar stijgt, en waar obesitas en ondervoeding belangrijke uitdagingen zijn. En een wereld die kampt met een toenemend tekort aan grondstoffen, en met een toenemende vraag naar eiwitbronnen van hoge kwaliteit om de uitdijende wereldbevolking op duurzame wijze te kunnen voeden.

Interdisciplinaire samenwerking

Wageningen University & Research is wereld leidend op het gebied van het oplossen complexe voedsel en gezondheidsvraagstukken. Met onze brede kennis op het gebied van voeding, gezondheid en de productie van gezond, kwalitatief hoogwaardig en lekker voedsel, lopen wij internationaal voorop in dit domein. Er zijn 25 hoogleraren vanuit verschillende disciplines verbonden aan het Gerrit Grijns Initiative, die allen intensief samenwerken met het bedrijfsleven, overheden en andere kennispartners voor de ontwikkeling van innovaties gericht op een lang en gezond leven.

Fundamenteel onderzoek

Het Gerrit Grijns Initiative is gericht op fundamenteel onderzoek op het gebied van eiwitkwaliteit, gepersonaliseerde voeding en de lichte bewerking van voedselproducten. Onderzoeksthema’s met een groot innovatiepotentieel, maar ook met flinke uitdagingen. Hoe kunnen we plantaardige voedselproducten ontwikkelen die dezelfde eiwitkwaliteit hebben als hun dierlijke tegenhangers? Welke voedingsbehoeften of behoeften aan persoonlijke voeding hebben kinderen, ouderen en andere doelgroepen, en hoe kunnen we die behoeften omzetten in aantrekkelijke producten? Kan voedsel dat slechts licht bewerkt is voldoende lang houdbaar gemaakt worden, en voorzien zijn van voldoende voedingstoffen?

Onderwijs

Onze brede, interdisciplinaire aanpak wordt ook toegepast op het onderwijs op de gebieden van voedsel, voeding en gezondheid. Wij integreren nieuwe inzichten uit onderzoek in colleges en lesmateriaal voor MSc en BSc studenten. Op deze manier zorgen we ervoor dat de leiders van de toekomst, Wageningen alumni, als geen ander weten hoe ze op interdisciplinaire wijze complexe voedsel- en gezondheidsvraagstukken kunnen oplossen.

Nummer 1

Naast de beschikking over de nieuwste inzichten, geavanceerd onderzoek, de beste onderzoeksfaciliteiten en methoden geboden door Wageningen University & Research, hebben bedrijven, overheden en andere organisaties die met de Gerrit Grijns Initiative samenwerken ook toegang tot wetenschappelijk toptalent en een uitgebreid internationaal netwerk. WUR is een van de weinige onderzoeksinstellingen in de wereld waar onderzoek gedaan wordt dat gericht is op gezondheidsbevordering van de gehele samenleving, inclusief lange termijn en korte termijn voordelen. Bovendien voert onze Universiteit de ranglijst aan in het domein van voedseltechnologie (Shanghai Academic Ranking of World Universities) en staat ze in de top 3 op het gebied van voedingswetenschap (CWUR World University Rankings).

Groot potentieel

Van het bestrijden van obesitas met probiotica, tot plantaardige, eiwitrijke zuivel voor ouderen, goede voeding heeft een belangrijk invloed op de gezondheid, en de mogelijkheden voor productontwikkeling zijn ongeëvenaard. Het is aan ons en onze partners de mogelijkheden die vóór ons liggen te benutten, zodat we er gezamenlijk voor kunnen zorgen dat mensen over de hele wereld kunnen genieten van een langer en gezonder leven.