Wageningen University

Onderzoeksevaluaties Wageningen University

Onderzoekseenheden van Wageningen University worden elke zes jaar geëvalueerd volgens het Strategy Evaluation Protocol dat is vastgesteld door VSNU (UNL), NWO en KNAW. Hiermee wordt de kwaliteit van het onderzoek, de maatschappelijke relevantie van het onderzoek en de toekomstbestendigheid van de organisatie geëvalueerd. De zelf gestelde doelen en strategie van een onderzoekseenheid zijn daarbij leidend.