diagnostiek testen ziekten rabies vleermuis amfibie bij

Diagnostiek: Overige diersoorten

Wageningen Bioveterinary Research (WBVR) verricht diagnostiek op vrijwel alle diersoorten. Deze diagnostiek wordt uitgevoerd bij zieke dieren maar ook in het kader van de ex- en import.

Veel voorkomende diagnostiek wordt bij de specifieke diersoorten uitgevoerd. Wij doen onderzoek naar dierziekten zoals Antrax, Amerikaans vuilbroed en Pest bij kleine herkauwers

1. Vul het opdrachtformulier in

Wilt u monsters laten onderzoeken? Vul dan het onderstaande formulier in. Voeg dit uitgeprint en ondertekend toe aan uw onderzoeksmateriaal.

Meerdere monsters? Check eerst of een vooraanmelding nodig is. Voorkom zo onnodige vertraging in de diagnostiek bij een grotere inzending.

Opdrachtformulier diagnostiek algemeen

Opdrachtformulier diagnostiek amfibieën

Opdrachtformulier diagnostiek bijen

Opdrachtformulier diagnostiek rabiës

Lees meer over verdenking rabiës

Wél contact met een verdacht dier

Is er contact geweest tussen een mens of huisdier en een dier dat symptomen vertoont die op rabiës kunnen wijzen, zoals een vleermuis? Neem zo snel mogelijk contact op met uw huisarts of de GGD. Als het om uw dier gaat, zorg er dan voor dat het dier zo snel mogelijk wordt nagekeken door een dierenarts.

Geen contact met een verdacht dier: stuur het dier op

Zendt vleermuizen of andere dode dieren in waarvan besmetting vermoed wordt in naar Wageningen Bioveterinary Research voor onderzoek.

Doe een onbeschadigd plastic zakje om uw hand en pak daarmee de dode vleermuis op. Met uw andere hand trekt u het plastic zakje over de vleermuis heen. Verwijder zoveel mogelijk de lucht uit het zakje, sluit het zakje en stop het vervolgens in een tweede plastic zakje. Voeg tussen het binnenste en buitenste plastic zakje het ingevulde 'Opdrachtformulier diagnostiek rabiës' dat bovenaan deze pagina te downloaden is. Door de dubbele verpakking wordt voorkomen dat andere mensen die de zending verzorgen of in ontvangst nemen in contact komen met de vleermuis; ook wanneer het formulier voor registratie wordt uitgepakt. Voeg nooit briefjes met aantekeningen in het binnenste zakje met een vleermuis.

Bij het insturen van meer vleermuizen dient elke vleermuis apart te worden verpakt en voor elk dier een begeleidingsformulier te worden gebruikt, tenzij de desbetreffende vleermuizen op dezelfde dag en op dezelfde plaats zijn gevonden. In het laatste geval hoeft slechts één begeleidingsformulier te worden gebruikt. Ook als het verschillende soorten betreft.

Verpakking en verzending

Verstuur vleermuizen in een stevig doosje. Niet in een (noppenfolie-)enveloppe. Stuur vleermuizen niet vlak voor een weekend of nationale feestdag op. Zolang een vleermuis niet naar WBVR kan worden toegezonden, dient het dier ingevroren te worden bewaard. Vleermuizen kunnen worden verzonden of gebracht naar: Wageningen Bioveterinary Research, Afdeling DSU/Rabiës, Houtribweg 39, 8221 RA Lelystad.

Lees meer over diagnostiek van bijenziekten

Monstername voor onderzoek op Amerikaans vuilbroed

Let op: onderstaande methode betreft het verzamelen van monsters in het kader van voederkransonderzoek en niet in het kader van een verdenking van Amerikaans vuilbroed. Neem in geval van het laatste contact op met een bijengezondheidscoördinator voor instructies.

 • Nummer uw kasten zodat volken makkelijk terug te vinden zijn.
 • Werk zo schoon mogelijk.
 • Het voermonster (honing/suiker) moet zo dicht mogelijk bij het broednest genomen worden. Voor een betrouwbaar onderzoeksresultaat moet het voermonster was- en stuifmeelresten bevatten.
 • Per volk is ongeveer 15 ml (één eetlepel) voldoende
 • Het monster moet in een schoon potje of bakje worden gedaan. Gelieve geen zakjes gebruiken.
 • Per stand wordt een verzamelmonster van maximaal zes volken genomen; per volk één eetlepel. Zijn er meer dan zes volken op een stand dan moeten er meerdere verzamelmonsters genomen worden. Bijvoorbeeld bij 10 volken maakt u twee verzamelmonsters van ieder vijf volken.
 • Gebruik voor iedere monstername een schone eetlepel. Hiermee voorkomt u dat sporen worden overgebracht van de ene naar de andere kast. Heeft u niet genoeg schone lepels dan kunnen ze tussendoor afgewassen worden. Spoel na met voldoende schoon water.

Sluit het monsterpotje of het monsterbakje goed af en schrijf op een etiket:

  • De naam van de imker.
  • De datum van de monstername.
  • Het nummer van het verzamelmonster.
  • De nummers van de kasten en volken van het betreffende verzamelmonster.

Plak het etiket op het potje of bakje. Op het inzendformulier van WBVR noteert u het volgende:

  • De naam en het adres van de imker, vooral de postcode is van belang.
  • De datum van de monstername.
  • Per verzamelmonster de naam van de bijenstand en de nummers van de bijenvolken.

Verpak de gevulde monsterpotjes of -bakjes ieder in een extra plastic zakje en stuur ze op met het ingevulde opdrachtformulier.

Importcontrole bijenkoninginnen

Meer informatie over de importcontrole. Gebruik het bovenstaande opdrachtformulier.

2. Stuur de monsters op

Voeg het ingevulde opdrachtformulier bij de monsters en verzend het materiaal of geef het af.

3. Volg uw inzending

Via MijnBVR volgt u uw inzending en kunt u (deel)rapportages bekijken. Log hieronder in met uw klantnummer.