Tarieven en voorwaarden diagnostiek testen op dierziekten WBVR

Tarieven per test

Op deze pagina staat informatie over de tarieven die Wageningen Bioveterinary Research (WBVR) hanteert voor het testen op dierziekten, de automatische incasso en het acceptatiebeleid voor diagnostiek.

Testen en tarieven

In de onderstaande tarievenlijst vindt u alle informatie over testprijzen, in te zenden materiaal en doorlooptijden.

Monsters als pool testen

Naast de test van individuele monsters is het ook mogelijk om monsters als pool te laten testen. Voor welke testen dit geldt ziet u in de tarievenlijst. Deze poolbenadering kent een vergelijkbaar staffeltraject als die in geval monsters individueel worden getest. Als monsters worden aangeboden voor pooltesten, zal onafhankelijk van het aantal monsters in de pool, de poolprijs worden berekend. Bijvoorbeeld: daar waar maximaal 5 monsters gepoold mogen worden, maakt het niet uit of men 3 of 5 monsters inzendt; voor beiden geldt de poolprijs.

Korting via automatische incasso

Als u betaalt via automatische incasso, dan ontvangt u een korting van 2 procent. Meld u aan via onderstaand formulier. Vervolgens ontvangt u van ons instructies om aan de bank te melden dat u de machtiging aan Wageningen Bioveterinary Research wilt verstrekken. Ook sturen we een deels door ons ingevuld formulier mee waarmee u ons kunt machtigen.

Acceptatiebeleid

Het acceptatiebeleid van WBVR heeft betrekking op al het materiaal dat voor diagnostisch onderzoek naar ons wordt verzonden. Hieronder vindt u ons acceptatiebeleid, vergezeld van de Algemene Voorwaarden van Wageningen University & Research (WUR). Ook vindt u hieronder de privacyverklaring.