diagnostiek testen ziekten wilde dieren zwijn

Diagnostiek: Wilde dieren

Wageningen Bioveterinary Research (WBVR) verricht diagnostiek op wilde dieren die ziek of dood worden aangetroffen. Wij onderzoeken de doodsoorzaak aan de hand van de bij sectie gevonden verschijnselen of op verzoek van de opdrachtgever.

Veel voorkomende onderzoeken zijn die naar vergiftiging, tularemie en botulisme.

1. Vul het opdrachtformulier in

Wilt u monsters laten onderzoeken? Vul dan het onderstaande formulier in. Voeg dit uitgeprint en ondertekend toe aan uw onderzoeksmateriaal.

Opdrachtformulier diagnostiek wilde dieren

Opdrachtformulier diagnostiek rabiës

Lees meer over verdenking rabiës

Wél contact met een verdacht dier

Is er contact geweest tussen een mens of huisdier en een dier dat symptomen vertoont die op rabiës kunnen wijzen, zoals een vleermuis? Neem zo snel mogelijk contact op met uw huisarts of de GGD. Als het om uw dier gaat, zorg er dan voor dat het dier zo snel mogelijk wordt nagekeken door een dierenarts.

Geen contact met een verdacht dier: stuur het dier op

Zendt vleermuizen of andere dode dieren in waarvan besmetting vermoed wordt in naar Wageningen Bioveterinary Research voor onderzoek.

Doe een onbeschadigd plastic zakje om uw hand en pak daarmee de dode vleermuis op. Met uw andere hand trekt u het plastic zakje over de vleermuis heen. Verwijder zoveel mogelijk de lucht uit het zakje, sluit het zakje en stop het vervolgens in een tweede plastic zakje. Voeg tussen het binnenste en buitenste plastic zakje het ingevulde 'Opdrachtformulier diagnostiek rabiës' dat bovenaan deze pagina te downloaden is. Door de dubbele verpakking wordt voorkomen dat andere mensen die de zending verzorgen of in ontvangst nemen in contact komen met de vleermuis; ook wanneer het formulier voor registratie wordt uitgepakt. Voeg nooit briefjes met aantekeningen in het binnenste zakje met een vleermuis.

Bij het insturen van meer vleermuizen dient elke vleermuis apart te worden verpakt en voor elk dier een begeleidingsformulier te worden gebruikt, tenzij de desbetreffende vleermuizen op dezelfde dag en op dezelfde plaats zijn gevonden. In het laatste geval hoeft slechts één begeleidingsformulier te worden gebruikt. Ook als het verschillende soorten betreft.

Verpakking en verzending

Verstuur vleermuizen in een stevig doosje. Niet in een (noppenfolie-)enveloppe. Stuur vleermuizen niet vlak voor een weekend of nationale feestdag op. Zolang een vleermuis niet naar WBVR kan worden toegezonden, dient het dier ingevroren te worden bewaard. Vleermuizen kunnen worden verzonden of gebracht naar: Wageningen Bioveterinary Research, Afdeling DSU/Rabiës, Houtribweg 39, 8221 RA Lelystad.

2. Stuur de monsters op

Voeg het ingevulde opdrachtformulier bij de monsters en verzend het materiaal of geef het af.

3. Volg uw inzending

Via MijnBVR volgt u uw inzending en kunt u (deel)rapportages bekijken. Log hieronder in met uw klantnummer.

Monitoring wilde zwijnen

WBVR coördineert het Monitoringsprogramma Wilde Zwijnen in Nederland. Wij testen bloedmonsters op klassieke varkenspest, Afrikaanse varkenspest en de ziekte van Aujeszky.