Batchcontroles en toezicht private laboratoria

Toezicht private laboratoria en batchcontroles

Wageningen Bioveterinary Research houdt toezicht op private laboratoria in het kader van wettelijke regelingen of overeenkomsten met private partijen. Daarbij worden zowel eisen gesteld aan de private laboratoria en aan de testkits die ze gebruiken (toelating en batchcontroles).

De toezichtmiddelen die daarbij gebruikt worden kunnen per testmethode verschillend zijn en zijn per testmethode vastgelegd in de regeling of overeenkomst die aan het toezicht ten grondslag ligt. Meer informatie over de verschillende regelingen en overeenkomsten is vastgelegd op de onderstaande pagina’s.

Voert een privaat laboratorium testen uit in het kader van meerdere regelingen of overeenkomsten dient voldaan te worden aan alle hierop van toepassing zijnde eisen. Hetzelfde geldt voor testproducenten voor toelating en batchcontroles van de testen beschreven in de regeling of overeenkomst.