Toezicht Bestrijdingsprogramma IBR/BVD (BIB)

Toezicht Bestrijdingsprogramma IBR/BVD (BIB)

LTO Nederland, de Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO) en Stichting Brancheorganisatie Kalversector (SBK) hebben een bestrijdingsprogramma om de dierziekten infectieuze bovine rhinotracheïtis (IBR) en bovine virus diarree (BVD) in Nederland te elimineren. Doel is dat alle rundveebedrijven BVD-vrij en IBR-vrij worden.

Diagnostiek

Laboratoriumdiagnostiek heeft een belangrijke plaats in het programma. Rundveehouders dienen voor diagnostiek in het kader van het bestrijdingsprogramma IBR&BVD (BIB) gebruik te maken van laboratoria die hiervoor zijn toegelaten. ZuivelNL beheert namens de sectororganisaties de regeling voor toelating van laboratoria. Wageningen Bioveterinary Research houdt toezicht op de laboratoria en adviseert ZuivelNL over toelating. Achtergronden en toetsingskader zijn door ZuivelNL beschreven in protocollen. Laboratoria dienen hieraan te voldoen.

Kit- en batchcontroles

Eén van de eisen die in bovengenoemde protocollen is opgenomen is dat testen alleen mogen worden uitgevoerd door laboratoria met batches van kits voor ELISA en PCR die door Wageningen Bioveterinary Research zijn gecontroleerd en goedgekeurd. Deze controle dient aangevraagd te worden door de leverancier van de testkit, het laboratorium moet een batchcontrole eisen van de leverancier van de testkits.

De batchcontrole is opgesplitst in:

Zowel in het kader van de Regeling Erkenning Veterinaire Laboratoria (REVL) als het BIB vindt een kit- en batchcontrole van testkits plaats. De procedure voor het aanvragen van een kit- of batchcontrole is beschreven op de pagina kit- en batchcontroles.

Waarvoor vraagt u een controle aan?

Bij het aanvragen dient u na te gaan voor welke detectiemethoden en matrices u een kit- of batchcontrole aanvraagt en onder welke regeling(en) dit valt (REVL en/of BIB). U kunt daarvoor onderstaande tabellen gebruiken.

Tabel: BVD

Tabel: toegestane detectiemethoden en matrices BVD in REVL en bestrijdingsprogramma BVD
Detectie - Methode Matrix Matrix toegestaan ihkv REVL Matrix toegestaan ihkv bestrijding BVD
Agens - PCR Bloed, serum Nee Ja
Agens - PCR Oorbiopt Nee Ja
Agens - PCR Tankmelk Nee Ja
Agens - ELISA Bloed, serum Ja Ja
Agens - ELISA Oorbiopt Nee Ja
Antilichamen - ELISA Serum Ja Ja
Antilichamen - ELISA Tankmelk Nee Ja

Tabel: IBR

Tabel: toegestane detectiemethoden en matrices IBR in REVL en bestrijdingsprogramma IBR
Detectie - Methode Matrix Matrix toegestaan ihkv REVL Matrix toegestaan ihkv bestrijding IBR
Antilichamen - gB ELISA Serum Ja Ja
Antilichamen - gB ELISA Tankmelk Nee Ja
Antilichamen - gE ELISA Serum Ja Ja
Antilichamen - gE ELISA Tankmelk Nee Ja