Toezicht Regeling Erkenning en Aanwijzing Veterinaire Laboratoria (REAVL)

Toezicht Regeling erkenning veterinaire laboratoria (REVL)

De Regeling erkenning veterinaire laboratoria (REVL) regelt de erkenningensystematiek van laboratoria op veterinair terrein.

Uitvoering officiële controlemaatregelen

Laboratoria die testen uitvoeren in het kader van officiële controlemaatregelen voor de Nederlandse overheid dienen aan deze regeling en de daarin geformuleerde eisen te voldoen.

De laboratoria dienen erkend te worden door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en staan onder toezicht van het bevoegd Nationaal Referentie Laboratorium (NRL).

Toezicht REVL

In Nederland wordt dit toezicht uitgevoerd door de WOT-unit Besmettelijke Dierziekten, team “Toezicht REVL”. Voor testen onder REVL geldt dat testkits en reagentia op de Nederlandse markt dienen te worden geregistreerd en dat batches van deze testkits en reagentia voor gebruik worden gecontroleerd en vrijgegeven door het bevoegde NRL.