Vector borne diseases bij dieren

Wageningen Bioveterinary Research (WBVR) ondersteunt overheid en bedrijfsleven met het uitvoeren van diagnostiek, onderzoek en advies ter preventie en bestrijding van vector-borne diseases. Veel van deze ziekten zijn overdraagbaar op de mens (zoönosen).

Wat zijn vector borne diseases?

Dit zijn zijn ziekten die door tussenkomst van bijvoorbeeld een insect van het ene dier naar een ander, of naar een mens, worden overgedragen. Voorbeelden van een vector zijn knutten, muggen en teken.

Is er reden tot zorg in Nederland?

De meeste dierziekten die in Nederland voorkomen, verspreiden zich rechtstreeks van het ene naar het andere dier. Maar ziekten en insecten die voorheen alleen in de tropen en subtropen voorkwamen, komen steeds noordelijker en rukken op naar Nederland. Door de opwarming van de aarde kunnen ziektekiemen en insecten overleven in streken waar het vroeger te koud was. Ook reizen mensen, dieren en goederen de hele wereld rond, waardoor ongemerkt ziekten en insecten kunnen meeliften. Dit vergroot de kans op verspreiding van dierziekten.

De beste bestrijding is het voorkómen van de ziekten. Dit betekent onder andere een strikte controle op import, kennis over waar de ziekten voorkomen en het ontwikkelen en toepassen van diagnostica en vaccins.