BRSV of Pinkengriep en RSV model vaccins kinderen

Pinkengriep (BRSV)

Wageningen Bioveterinary Research (WBVR) doet veel onderzoek naar de immunopathologie van het bovine respiratoir syncytieel virus (BRSV). De ziekte wordt aangeduid als 'pinkengriep'.

Wat is BRSV of pinkengriep?

Dit virus is een belangrijke ziekteverwekker bij runderen. BRSV veroorzaakt bij volwassen dieren een verkoudheidachtige aandoening. Bij kalveren infecteert het virus de achterste luchtwegen en veroorzaakt daardoor bronchiolitis of pneumonie. Het virus veroorzaakt jaarlijks uitbraken van deze ademhalingsziekte bij met name kalveren onder de zes maanden leeftijd.

Hoe verspreidt het virus zich?

Vrijwel alle runderen worden met BRSV geïnfecteerd voordat ze twee jaar oud zijn. Infecties en ook her-infecties komen vooral in de herfst en de winter voor. De rest van het jaar wordt er nauwelijks spreiding van het virus waargenomen en lijkt het virus zich in een 'rustende vorm' binnen de populatie te handhaven.

Wat zijn de verschijnselen?

Vooral jonge dieren kunnen ernstig ziek worden, waarbij koorts (lichaamstemperatuur boven de 39,5ºC), een versnelde ademhaling, bemoeilijkte ademhaling en buikademhaling vaak opvallen. De klinische verschijnselen beginnen gewoonlijk met hoesten en neusuitvloeiing. Wanneer ook de achterste luchtwegen betrokken worden bij de infectie, wordt expiratoir (bij de de uitademing) piepen, snelle ademhaling en tekenen van benauwdheid, zoals cyanose en een geforceerde ademhaling (aantrekken van de rib- en buikspieren bij de inademing) waargenomen. Klinische verschijnselen in geval van bronchiolitis en/of pneumonie zijn ernstig, met een grote kans op sterfte.

Hoe bestrijd je pinkengriep?

Om de ziekte te kunnen bestrijden en voorkomen, is nodig te begrijpen hoe het lichaam zich uiteindelijk beschermt tegen het virus. Daarom moet duidelijk zijn wat de gevolgen van de infectie zijn voor het lichaam en hoe het afweersysteem van het lichaam reageert. Na een natuurlijke infectie of na vaccinatie worden - als onderdeel van het specifieke afweersysteem - bijvoorbeeld virus-specifieke afweerstoffen aangemaakt. Een adequate immuunrespons maakt dat het dier beschermd is bij een eventuele (her)infectie, maar in sommige gevallen kan ook een niet-adequate immuunrespons opgewekt worden. Er zijn voldoende zaken bekend waarvan bijvoorbeeld geïnfecteerde gevaccineerde kalveren een vele malen ernstiger ziektebeeld lieten zien dan ongevaccineerde kalveren. WBVR doet uitgebreid onderzoek naar de rol van het afweersysteem in het verloop van de klinische infectie.

Hoe toont WBVR het virus aan?

Direct aantonen van virus in secreten uit de luchtwegen met behulp van een PCR is in principe de snelste methode voor de diagnostiek. Het virus kan ook geïsoleerd worden uit patiëntenmateriaal (neus/keel swabs, longspoelingen of longweefsel na sectie). Het patiëntenmateriaal wordt dan op voor het virus gevoelige cellen gebracht, waarop na enkele dagen tot een week een kenmerkend afwijkend effect kan worden waargenomen. Specifieke afweerstoffen opgewekt tegen het virus kunnen worden aangetoond met een ELISA of virus neutralisatie test (VNT).

Is er een vaccin beschikbaar?

Er zijn verschillende type vaccins beschikbaar: levend/verzwakte of geïnactiveerde virus vaccins, vaccins met één of meerdere componenten en eventuele combinaties (meerdere componenten, levend/verzwakt en geïnactiveerd), allemaal met vaccin-specifieke voor- en nadelen. Geen van de huidige vaccins lijkt te kunnen voorkomen dat een dier geïnfecteerd raakt. WBVR biedt een RSV-kalfmodel voor runderen dat kan worden gebruikt om de effectiviteit van nieuw ontwikkelde vaccins op veterinair gebied te evalueren.

Luchtweginfecties bij kinderen

Het pinkengriepvirus (BRSV) dat bij runderen voorkomt is genetisch nauw verwant aan het humane RS-virus, dat wereldwijd de belangrijkste oorzaak is van ernstige lagere luchtweginfecties bij jonge kinderen. Beide seizoensgebonden infecties delen veel aspecten qua pathogenese, klinische manifestatie (inclusief leeftijdsafhankelijkheid) en de geïnduceerde immuunrespons. Omdat een effectieve therapie voor zuigelingen ontbreekt, is er een blijvende en urgente behoefte aan het beschikbaar komen van een RSV-vaccin.

Translationeel kalfmodel voor RSV

Voor de ontwikkeling van nieuwe vaccins is een representatief en translationeel diermodel erg belangrijk om de veiligheid en werkzaamheid bij de mens te voorspellen. WBVR heeft een challenge model beschikbaar in jonge kalveren waarin een natuurlijke verloop van de BRSV-infectie bij runderen wordt gereproduceerd, inclusief duidelijke klinische respiratoire symptomen die sterk lijken op de ziekteverschijnselen bij zuigelingen. Het model biedt uitgebreide mogelijkheden voor het verzamelen van monsters en het analyseren van parameters waarmee het verloop en de ernst van de luchtweginfectie beoordeeld kan worden. Het is aangetoond dat ons model van grote toegevoegde waarde is bij de pre-klinische evaluatie van nieuwe interventiestrategieën.

Lees meer over ons kalfmodel

Klinische symptomen

Het begin van de ziekte wordt meestal gezien vanaf 5 dagen post-challenge (dpc), beginnend met tekenen van een infectie van de bovenste luchtwegen (URT), waaronder loopneus en neus, en hoesten. Na het verloop van tijd ontwikkelen zich symptomen van de onderste luchtwegen (LRT), gekenmerkt door een verhoogde ademhalingsfrequentie en/of moeizame ademhaling en vaak vergezeld van depressie, gebrek aan eetlust en koorts (meestal met een piek tussen 7 en 9 dpc).

Ziekteparameters in ons kalfmodel

Het kalfmodel van WBVR biedt unieke mogelijkheden om de ernst van luchtwegaandoeningen uitgebreid te beoordelen door dagelijkse metingen en klinische observaties, die onderscheidt maken in algemene ziekte, URT en LRT-ziekte.

  • Algemene ziekte wordt beoordeeld door een ernstscore voor activiteit en eetlust en een meting van lichaamsgewicht en rectale temperatuur.
  • Beoordeling van URT-ziekte omvat een ernstscore voor loopneus of ogen en hoesten.
  • LRT-ziekte wordt beoordeeld aan de hand van een ernstscore voor ademhalingsinspanning, een telling van de ademhalingsfrequentie en meting van zuurstofverzadiging door pulsoximetrie.

Interventiemethoden evalueren

Alle ziekteparameters samen bieden een representatieve weergave van de klinische manifestatie. Deze kan worden gebruikt als een primaire uitlezing om veelbelovende interventiemethoden te evalueren op hun potentieel op het gebied van klinische werkzaamheid.

Clinical readouts translation calf model for RSV

Interesse in ons infectiemodel?

Met het translationeel kalfmodel van WBVR kunnen nieuwe interventiestrategieën worden getest op veiligheid en werkzaamheid. Meer weten? Download onze folder en neem contact op met onze expert:

Flyer: RSV in kinderen en kalveren (Engels)

Publicaties over BRSV

Vaccination with recombinant modified vaccinia virus Ankara expressing bovine respiratory syncytial virus (bRSV) proteins protects calves against RSV challenge - Vaccine (2007)

Efficacy of a modified live intranasal bovine respiratory syncytial virus vaccine in 3-week-old calves experimentally challenged with BRSV - The Veterinary Journal (2007)

Kinetics of antiviral CD8 T cell responses during primary and post-vaccination secondary bovine respiratory syncytial virus infection - Vaccine (2006)

Restriction enzyme analysis of RT-PCR amplicons as a rapid method for detection of genetic diversity among bovine respiratory syncytial virus isolates - Veterinary Microbiology (2005)

Efficacy of a modified live intranasal bovine respiratory syncytial virus vaccine in three-week-old calves experimentally challenged with BRSV - The Journal of the British Cattle Veterinary Association (2005)

Bovine respiratory syncytial virus infection influences the impact of alpha 4- and beta(2)-integrin-mediated adhesion of peripheral blood neutrophils - Clinical and Experimental Immunology (2004)

Antonis, A.F.G.; Schrijver, R.S.; Daus, F.J.; Steverink, M.; Stockhofe, N.; Langedijk, J.P.; Most, R.G. van der (2003); Vaccine-induced immunopathology during bovine respiratory syncytial virus infection: exploring the parameters of pathogenesis; Journal of Virology 77 (22). - p. 12067 - 12073.

Airborne transmission of BHV1, BRSV, and BVDV among cattle is possible under experimental conditions - Veterinary microbiology (1999)

Antibody titer against bovine respiratory syncytial virus in colostrum-fed dairy calves born in various seasons. Am J Vet Res (1999)

Bovine herpesvirus 1 marker vaccines reduce the incidence of infections - Vaccine (1998)

Immune response of calves experimentally infected with non-cell-culture-passaged bovine respiratory syncytial virus - Arch Virol (1998)

Comparison of DNA application methods to reduce BRSV shedding in cattle - Vaccine (1998)

Serological indication for persisten­ce of bovine respira­tory syncytial virus in cattle and atempts to detect the virus - Arch Virol (1997)

Immunization of cattle with a BHV1 vector vaccine or a DNA vaccine both coding for the G protein of BRSV - Vaccine (1997)

Antibody responses against epitopes on the F protein of bovine respiratory syncytial virus differ in infected or vaccinated cattle - Archives of virology (1997)

Antigenic and molecular analyses of the variability of bovine respiratory syncytial virus G glycoprotein; Journal of general virology (1997)

A quantitative investigation into outbreaks of bovine respiratory syncy­tial virus infecti­ons in cattle herds - American Journal of Veterinary Research (1996)

Experimental reproduction of respiratory disease in calves with non-cell-culture-passaged bovine respiratory syncytial virus - The Veterina­ry Quarterly (1996)

Antibody responses to the G and F protein of bovine respiratory syncytial virus after experimental and natural infections - Clin Diagn Lab Immunol (1996)

Type-specific serologic diagnosis of respiratory syncytial virus infection, based on a synthetic peptide of the attachment protein G - Journal of immunological methods (1996)

Subgrouping of bovine respiratory syncytial virus strains detected in lung tissue; Veterinary microbiology (1996)

Experimental reproduction of respiratory disease in calves with non-cell-culture-passaged bovine respiratory syncytial virus - Veterinary quarterly (1996)

Respiratory syncytial virus reinfections and decreased milk yield in dairy cattle - The Veterinary Quarterly (1995)

Bovine respiratory syncytial virus antibodies in sera of non-bovine species - Archives of Virology (1995)

Respiratory syncytial virus infections in human beings and in cattle, an epidemiolo­gical review - Journal of infection (1994)

Dynamics of bovine respiratory syncytial virus: a longitudinal epidemio­logical study in dairy herds - Archives of Virology (1993)

Immunity to human and bovine respiratory syncytial virus - Arch Virol. (1990)

A severe outbreak of respiratory tract disease associated with bovine respiratory syncytial virus probably enhanced by vaccination with modified live vaccine - Vet Q. (1989)

Development of a neutralising antibody response to an inoculated cytopathic strain of bovine virus diarrhoea virus - Vet Rec. (1989)

Priming for local and systemic antibody memory responses to bovine respiratory syncytial virus: effect of amount of virus, virus replication, route of administration and maternal antibodies - Vet Immunol Immunopathol. (1989)

Activation of complement by bovine respiratory syncytial virus-infected cells - Vet Immunol Immunopathol. (1989)

Pathogenesis of naturally acquired bovine respiratory syncytial virus infection in calves: evidence for the involvement of complement and mast cell mediators - Am J Vet Res. (1989)

Pathogenesis of naturally acquired bovine respiratory syncytial virus infection in calves: morphologic and serologic findings - Am J Vet Res. (1989)

Analysis of the antibody response to bovine respiratory syncytial virus proteins in calves - J Gen Virol. (1989)

Ovine keratoconjunctivitis experimentally induced by instillation of Mycoplasma conjunctivae - Vet Q. (1988)

Epidemiological study of bovine respiratory syncytial virus infections in calves: influence of maternal antibodies on the outcome of disease - Vet Rec. (1988)

Isotype-specific ELISAs for the detection of antibodies to bovine respiratory syncytial virus - Res Vet Sci. (1987)

Immunoglobulin M-specific enzyme-linked immunosorbent assay for serodiagnosis of bovine respiratory syncytial virus infections - Am J Vet Res (1987)

Local and systemic antibody response to bovine respiratory syncytial virus infection and reinfection in calves with and without maternal antibodies - J Clin Microbiol. (1987)

Diagnosis of bovine respiratory syncytial virus infections improved by virus detection in lung lavage samples - Am J Vet Res (1986)