Over Wageningen Bioveterinary Research

Wageningen Bioveterinary Research is een internationaal gerenommeerde kennisorganisatie op het gebied van diergezondheid. De kernactiviteiten zijn wetenschappelijk en praktijkgericht onderzoek.

  Wageningen Bioveterinary Research in het kort:

  • Hooggekwalificeerde medewerkers
  • Onderzoek voor een brede groep opdrachtgevers
  • Onderzoek variërend van specialistisch tot multidisciplinair
  • Kwaliteit en onafhankelijkheid staan centraal
  • Onderdeel van Wageningen University & Research
  • Jaarlijkse omzet van ongeveer 36 miljoen euro
  Een overzicht van onze diensten
  Een overzicht van onze diensten

  115 jaar toegepast wetenschappelijk veterinair onderzoek

  In 2019 vierden we 115 jaar toegepast wetenschappelijk veterinair onderzoek in Nederland! In 1904 startte de eerste voorloper van WBVR als de Rijksseruminrichting (RSI) in Rotterdam. In 1959 fuseerde RSI met het Staatsveeartsenijkundig Onderzoeksinstituut (SVOI) in Amsterdam tot het Centraal Diergeneeskundig Instituut (CDI). Eind 1994 fuseerden vier onderzoekinstituten van DLO (Dienst Landbouwkundig Onderzoek) tot ID-DLO (Instituut voor Dierhouderij en Diergezondheid); die instituten waren Centraal Diergeneeskundig Instituut (CDI), Instituut voor Veeteeltkundig Onderzoek (IVO), Instituut voor Veevoeding onderzoek (IVVO) en Centrum voor Onderzoek en Voorlichting in de Pluimveehouderij (COVP). Via ID-DLO, ID-Lelystad, CIDC-Lelystad en de Divisie Infectieziekten van Animal Sciences Group en Central Veterinary Institute (CVI) zijn we nu Wageningen Bioveterinary Research (WBVR).

  Hoogtepunten in deze 115-jarige ervaring zijn de ontwikkeling van het DIVA-principe die mogelijk maakt om gevaccineerde dieren te onderscheiden van geïnfecteerde dieren en de ontwikkeling van vele vaccins en nieuwe technieken. Enkele virussen en bacteriën werden door het instituut voor het eerst in Nederland geïsoleerde en ontdekt, zoals het Lelystadvirus PRRSV. Het instituut heeft bijgedragen aan de uitroeiing van diverse veeziekten en zoönosen in Nederland en Europa. Met de vele wetenschappelijke publicaties in de afgelopen 115 jaar heeft Wageningen Bioveterinary Research met zijn voorgangers een wezenlijke bijdrage aan de wereld van wetenschap en aan de maatschappij geleverd. En daar gaan we natuurlijk in de toekomst gewoon mee door!

  Referentielaboratorium met wettelijke taken

  Wageningen Bioveterinary Research is het nationale referentie-instituut voor dierziekten. Voor deze dierziekten heeft dit instituut de belangrijke taak om de definitieve diagnose te stellen.

  • wettelijke onderzoekstaken meldingsplichtige ziekten bij dieren
  • enig referentielaboratorium in Nederland voor dierziekten waarop nationale en/of internationale regelgeving van toepassing is
  • diagnostiek en advies bij verdenkingen van besmettelijke meldingsplichtige dierziekten
  • monitoren van antibioticaresistentie in landbouwhuisdieren
  • wettelijke onderzoekstaken gescheiden van andere onderzoekstaken
  • internationaal referentielaboratorium

  Wageningen Bioveterinary Research fungeert als internationaal OIE (World Organisation for Animal Health) referentielaboratorium voor Campylobacter (samen met de Faculteit Diergeneeskunde Utrecht).

  WBVR is door FAO VN aangewezen als referentiecentrum op het gebied van mond- en klauwzeer (MKZ) en veterinaire epidemiologie.

  Lees verder over onze wettelijke onderzoekstaken (WOT).

  Speerpunten in ons onderzoek

  Wageningen Bioveterinary Research heeft veel kennis over zeer diverse dierziekten in huis. Er zijn echter een aantal onderwerpen waarin we extra investeren omdat dit belangrijke issues zijn in de mondiale bestrijding van dierziekten en omdat het instituut op deze gebieden state of the art kennis in huis heeft. Bijvoorbeeld:

  Onderzoeksfaciliteiten

  Wageningen Bioveterinary Research heeft laboratoria en dierfaciliteiten, waarbinnen voor mens en dier veilig met infectieuze ziekteverwekkers gewerkt kan worden.

  De High Containment Unit is een hoog beveiligd, volledig geïsoleerd laboratoriumcomplex (humaan biosafety level 3; veterinair biosafety level 4) met aansluitende dierfaciliteit, ook geschikt voor grote landbouwhuisdieren. Deze unit is uniek in Nederland.

  Operatiefaciliteiten

  • isolatie-eenheden (voor o.a. SPF- en kiemvrije dieren)
  • high containment faciliteiten (o.a. BSL-3-erkenning) voor onderzoek naar besmettelijke dierziekten
  • stofwisselings- en klimaatstallen en uitgebreide laboratoria

  Contract Research (CRO)

  Als Contract Research Organisatie (CRO), bieden wij volgens gestandaardiseerde normen effectieve oplossingen voor vragen van overheden en bedrijven.

  • Onderzoeks- en kennistransferopdrachten
  • Diermodellen
  • Pathogenen
  • Vaccinontwikkeling
  • Diagnostische tests
  • Epidemiologie
  • CRO-diensten (zoals desinfectanten)

  Opdrachtgevers en kwaliteitsnormen

  Wageningen Bioveterinary Research heeft uitstekende mogelijkheden voor klinische, pre-klinische en pre-competitieve (laboratorium) studies. Hiermee kunnen dierziekten, behandelmethoden en de werking van diergeneesmiddelen, waaronder vaccins, bij het doeldier onderzocht worden. Wageningen Bioveterinary Research heeft speciaal bio-beveiligde faciliteiten waar dieronderzoek met (zeer) besmettelijke ziektekiemen mogelijk is. 

  We beschikken ook over goed geoutilleerde operatiekamers. In combinatie met biotechnische expertise biedt Wageningen Bioveterinary Research een breed scala aan technieken op het gebied van chirurgie, automatische toedieningen, monsternames en dataverzameling.

  De achtergrond van de opdrachtgevers varieert van biotechnologie, vlees- en visverwerking en (veterinaire) farmacie. De beschikbare expertise is in alle opzichten zeer breed; van praktisch tot wetenschappelijk, van specialistisch tot multidisciplinair.

  Wageningen Bioveterinary Research is gecertificeerd volgens de ISO 9001:2015 standaard. Verder zijn ringtesten ISO 17043:2010 (scope R021) geaccrediteerd, laboratorium analyses ISO 17025:2017 (scope L389) geaccrediteerd en er is een volledige AAALAC accreditatie voor hoogkwalitatieve zorg en welzijn voor dieren en medewerkers.    

  Opdrachtgevers zijn:

  • lokale, nationale en internationale overheden
  • belangenorganisaties
  • productschappen
  • bedrijfsleven
  • industrie