Nieuws

Blauwtong vastgesteld bij Nederlandse schapen

Gepubliceerd op
6 september 2023

Bij een aantal schapenbedrijven in het midden van Nederland is blauwtong vastgesteld. Dat blijkt uit analyses van het Nationaal Referentielaboratorium van Wageningen Bioveterinary Research (WBVR, onderdeel van Wageningen University & Research). De besmette bedrijven zijn tijdelijk geblokkeerd door de Nederlandse Voedsel- en WarenAutoriteit (NVWA), heeft het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit bekendgemaakt.

Bij vier schapenbedrijven werden afgelopen maandag, 4 september, schapen aangetroffen met verschijnselen die duiden op een mogelijke blauwtongbesmetting. Na monstername door de NVWA en analyse bij WBVR is vastgesteld dat de dieren positief testen op de aanwezigheid van het blauwtongvirus. WBVR verricht momenteel aanvullend onderzoek naar de typering van het virus op de bedrijven.

Over blauwtong

Blauwtong (BT) is een niet-besmettelijke meldingsplichtige virusziekte die kan voorkomen bij schapen en andere herkauwers zoals runderen en geiten. De belangrijkste besmettingsroute is de beet van vliegjes (knutten) die besmet zijn met het blauwtongvirus (BTV). De ziekte wordt veroorzaakt door vele verschillende serotypen van het blauwtongvirus (Familie van Rotaviridae, genus Orbivirus).

In Nederland werd in 2006 voor de eerste keer blauwtong gerapporteerd. Deze introductie van serotype 8 leidde tot de grootste gedocumenteerde uitbraak van blauwtong. Sinds 2012 heeft Nederland de BTV-vrije status.

Vervolg

De bedrijven waarop blauwtong is vastgesteld zijn tijdelijk geblokkeerd. Er vindt bron- en contactonderzoek plaats en andere bedrijven in de regio waar de bedrijven zijn gevestigd, worden gescreend op de aanwezigheid van het virus. Hiervoor neemt de NVWA monsters, die door WBVR worden geanalyseerd. De uitkomsten van dit onderzoek worden in de loop van volgende week verwacht.