De Agrifoodmonitor

De Agrifoodmonitor

De Agrifoodmonitor is een van de weinige studies die inzicht geeft in hoe consumenten tegen de agrifoodsector aankijken. Daarnaast geeft de Agrifoodmonitor inzicht in de vraag of de waardering over de tijd verandert en waar deze waardering vandaan komt. De Agrifoodmonitor is daarmee bij uitstek geschikt om grote trends en verschuiving over de tijd in beeld te brengen.

De Agrifoodmonitor is een peiling van publieke waardering voor de agri- & foodsectoren die sinds 2012 elke twee jaar wordt uitgevoerd door Wageningen Economic Research. Bij elke peiling wordt aan een representatief panel van ruim drieduizend Nederlanders gevraagd hoe zij de landbouw- en voedselsector waarderen. Uniek aan de Agrifoodmonitor is dat deze over meerdere jaren heen verschillen aan het licht brengt tussen de agrarische subsectoren, de retail en de voedingsmiddelenindustrie. Daarnaast geeft de monitor aan welke factoren de waardering verklaren en biedt het aanbevelingen hoe de maatschappelijke waardering van de landbouw- en voedselsector te versterken. Het onderzoek is gefinancierd vanuit de topsectoren Agri & Food en is in samenwerking met het ministerie van LNV ontwikkeld en uitgevoerd. 

Agrifoodmonitor 2021

In 2021 is de Agrifoodmonitor voor het eerst in een oneven jaar uitgevoerd, op deze manier is er nog meer ruimte voor verdieping. Uit de Agrifoodmonitor 2021 komt onder andere naar voren dat hoewel egocentrische voedselwaarden nog steeds het belangrijkst zijn voor Nederlanders, duurzame voedselwaarden aanzienlijk belangrijker zijn geworden vergeleken met voorgaande jaren. Nederlanders even positief, of zelfs positiever, zijn over de agri & foodsector dan in 2020. De belangrijkste factoren die de waardering verklaren zijn wederom reputatie van en betrokkenheid met de sector. Daarnaast speelt de beleving van actuele gebeurtenissen (boerenprotesten, de stikstofcrisis en COVID-19) een rol in het verklaren van waardering.