Onze tools voor duurzaamheidsmanagement

Om u te helpen bij het beantwoorden van uw vragen over het bereiken van uw duurzaamheidsdoelstellingen, gebruiken wij de duurzaamheidsmanagement-cyclus om te bepalen in welke stap of stappen actie nodig is.

Voor elke stap hebben we een breed scala aan modellen en tools beschikbaar.

Impactevaluatie

Bij een geïntegreerde duurzaamheids-impactevaluatie vergelijken we de economische, maatschappelijke en milieu-impact van beleidslijnen, strategieën, projecten, producten en diensten. Lees meer over Impactevaluaties.

Levenscyclusanalyse (LCA)

Een levenscyclusanalyse (Life Cycle Assessment, LCA) is een methode om de totale milieubelasting van een product gedurende de gehele levenscyclus te bepalen, vanaf de winning van grondstoffen tot de consumptie of afvalverwerking van het product. Lees hier meer over op de LCA pagina.

The Sustainability Consortium (TSC)

The Sustainability Consortium (TSC) is een one-stop-shopoplossing voor retailers en leveranciers met toolkits voor 141 verschillende categorieën consumentenproducten. Het duurzaamheidsbeoordelingssysteem richt zich op de volledige levenscyclus en op alle duurzaamheidsthema's in de wereldwijde toeleveringsketens van consumentenproducten. In stappen wordt een duurzaamheidsverbeterplan ontwikkeld.

Social Innovation Approach

Directe interactie tussen stakeholders is cruciaal voor het begrijpen en beïnvloeden van de waarschijnlijkheid van gedragsverandering. Beleidsinterventies die gericht zijn op het verbeteren van duurzaamheid of inclusiviteit moeten sociale gedragsdilemma's overwinnen. Lees verder op de pagina Social innovation approach.

Duurzaamheidsmonitoring

De reguliere markteconomie bevat geen informatie over CO2-uitstoot, niet-hernieuwbare hulpbronnen, natuurlijk kapitaal en inclusiviteit. Wij bieden instrumenten die direct inzicht geven in de huidige kloof tussen marktconforme resultaten en meer duurzame en inclusieve streefcijfers op macro- en microniveau. Lees meer op onze pagina Monitoring duurzaamheid.

Onze duurzaamheidsmanagement-cyclus

Duurzaamheidsmanagemen cyclus

Overige tools

We bieden u een breed scala aan tools. Als u meer wilt weten over neem dan contact met ons op.

 • Business Innovation Approach
 • Programma's voor capaciteitsopbouw
 • Bijdrageanalyses
 • Systemen ter ondersteuning van de besluitvorming
 • Ontwikkeling van een duurzaamheidsbenchmark
 • Global detector
 • IPM-opportuniteitsscan en scenario’s
 • Materialiteitsbeoordeling
 • Opensource-monitoringinstrumenten
 • Beleidsrisicomanagement
 • Gerandomiseerde onderzoeken met controlegroep (RCTs)
 • RESET
 • Beoordeling van maatschappelijke acceptatie
 • Maatschappelijke kosten-batenanalyse van landbouwinputs
 • Duurzaamheidsindicator
 • Interventiestrategieën op het vlak van duurzaamheid
 • Duurzaamheidsportefeuillescan
 • Waterrisicoscan