Nieuws

Goedkeuring FloriPEFCR door de Europese Commissie

article_published_on_label
13 februari 2024

Er is steeds meer behoefte aan betrouwbaar inzicht in de milieu-impact van producten. Daarom heeft Wageningen University & Research samen met Royal FloraHolland de FloriPEFCR ontwikkeld voor de sierteeltsector. Deze Floricultural Product Environmental Footprint Category Rules zorgen ervoor dat je met behulp van 16 milieu-indicatoren de milieu-impact van snijbloemen en potplanten kan berekenen. Dit berekenen gebeurt volgens een door de Europese Commissie erkende Product Environmental Footprint-standaard, waaronder de FloriPEFCR valt. De FloriPEFCR moet ervoor gaan zorgen dat milieu-impact in de sierteeltsector vergeleken kan worden en dat valse milieuclaims voorkomen kunnen worden. Met de publicatie op 14 februari 2024 is de FloriPEFCR nu de nieuwe standaardmethode voor milieufootprint-berekeningen voor bloemen en planten.

Om deze PEFCR te ontwikkelen is een strikt handboek gevolgd. Zo moet een Technical Secretariat (TS), met minstens 51% vertegenwoordiging van de Europese sector het proces aansturen. Albert Haasnoot (Royal FloraHolland) is voorzitter van dit Technical Secretariat.

Volgende stap

Nu de FloriPEFCR door de EC bekrachtigd is, gaat Floriculture Sustainability Initiative (FSI)aan de slag met de verificatie van FloriPEFCR-compliant footprint-tools die op dit moment al in ontwikkeling zijn. Met deze footprint-tools kan de gehele sierteeltsector aan het werk om het uiteindelijke doel van de FloriPEFCR te realiseren: op een eerlijke en vergelijkbare manier de milieu-impact van een sierteeltproduct laten zien en om de impact van sierteeltproducten te verlagen.

Historie FloriPEFCR

In 2018 is het project onder de naam ‘Hortifootprint’ geïnitieerd door Royal FloraHolland, GroentenFruit Huis en WUR. Het is medegefinancierd door het Nederlandse Ministerie van Landbouw. De projectgroep bestaat daarnaast uit Union Fleurs, MPS-groep, Glastuinbouw Nederland, Natuur & Milieu, FSI, Florverde, ABN AMRO en Rabobank. PRé Sustainability en Blonk Consultants hebben de LCA-specifieke ondersteuning verzorgd.

In 2019, na de publicatie van de Hortifootprint categorieregels, is FloriPEFCR verder ontwikkeld, in het framework van de Product Environmental Footprint van de Europese Commissie. Volgens het door de EU voorgesteld beleid zijn bedrijven die groene claims maken in de toekomst verplicht hun producten te beoordelen met behulp van op Life Cycle Assessment gebaseerde methodes. De zogenaamde Product Environmental Footprint (PEF)-methode wordt in dit beleid specifiek genoemd. De sierteeltsector loopt hiermee voorop.