Bodemkundig Informatie Systeem (BIS) Nederland

Bodemkundig Informatie Systeem (BIS) Nederland

Informatie over terreinvormen, bodem en grondwater is nodig voor een verstandige inrichting en gebruik van de ruimte in Nederland.

Bodemkundig Informatie System (BIS) Nederland geeft toegang tot actuele gegevens en kaarten die verzameld en bewerkt worden bij Wageningen Environmental Research. De gegevens vindt u in het webportaal Bodemdata.nl.

BIS Nederland en de Basisregistratie Ondergrond

De Basisregistratie Ondergrond (BRO) is een centrale registratie met publieke gegevens over de Nederlandse ondergrond. Wageningen Environmental Research onderhoudt in opdracht van het Ministerie van LNV de gegevens in de BRO over bodem, terreinvormen, grondwaterspiegel en bodemfysische gegevens.

Nieuws