GeoDesk

GeoDesk

GeoDesk is binnen Wageningen University & Research hèt loket voor wensen en vragen op het gebied van geodata en geosoftware. GeoDesk staat ook open voor vraagstellers van buiten.

Wat biedt de GeoDesk?

GeoDesk is een faciliteit binnen Wageningen University & Research op het gebied van geoinformatie. GeoDesk stelt geodata beschikbaar en verwijst naar bestanden van anderen. GeoDesk fungeert als koppeling voor het geodomein tussen de softwareleveranciers, de eindgebruikers en FB-IT. GeoDesk initieert en co├Ârdineert ook de beschikbaarheid van de nieuwste versies van geosoftware. Daarnaast kan iedereen GeoDesk via ons helpdesk-systeem een ticket met een vraag sturen. Deze faciliteit is er om de geogebruikers binnen WUR op weg te helpen en te adviseren.

Voor het geo-geïnteresseerde publiek buiten Wageningen University & Research biedt GeoDesk de mogelijkheid GIS-bestanden of delen daarvan te kopen of het kaartbeeld af te drukken.

Voorbeelden van bestanden waaraan we de gebruikers kunnen helpen zijn: de Bodemkaart, de topografie (vanaf 2007: Top10NL) de terreinhoogte (AHN) en de landgebruikskaart (LGN). Er is een veelheid aan vooral Nederlandse, maar ook internationale bestanden aanwezig.

Gebruikers kunnen vragen hebben over het gebruik van de geosoftware, of ze willen weten welke geodata beschikbaar zijn en langs welke weg. GeoDesk kan ook hulp bieden bij het leggen van de verbinding tussen hun eigen vakgebied en de geogereedschappen.

Zelf geodata aanbieden?

GeoDesk is er niet alleen voor de 'vragers', maar ook voor de 'aanbieders'. Als bij onderzoek een geografisch gegevensbestand is geproduceerd dat bredere verspreiding verdient, dan kan dat via GeoDesk. Een manier daarvoor is in de vorm van databestanden (zoals de Landgebruikskaart, de Bodemkaart, of de Geomorfologische kaart). Een andere manier is via webservices, zoals de luchtfoto's van Nederland. Als u bestanden wilt aanbieden, neem dan contact op met GeoDesk.

Historische landkaarten

Een categorie apart zijn de scans die we beschikbaar hebben van historische landkaarten, zoals de Topographische en Militaire Kaart van rond 1850, of de voorgangers van de Topografische kaart van Nederland: de Bonne-blaadjes.

Informatie delen

Voor de geo-gemeenschap van Wageningen University & Research organiseert de GeoDesk software cursussen en lunchlezingen. Daarnaast wordt bijgedragen aan de forum-website van Platform GIS. Langs deze weg kan iedereen geo-vragen stellen en tips aanreiken.