Kaarten en GIS-bestanden

Wageningen Environmental Research biedt verschillende kaarten en GIS-bestanden aan. De kaarten en GIS-bestanden die onderdeel zijn van de BRO (BasisRegistratie Ondergrond), worden aangeboden via PDOK. De overige kaarten en GIS-bestanden worden verstrekt door de GeoDesk of zijn direct downloadbaar vanaf deze website.

Themagebieden

Wageningen Environmental Research biedt datasets aan uit de volgende themagebieden:

Prijsopgave

Heeft u vragen of wilt u graag een prijsopgave? Neem dan contact op.

Geomorfologische kaarten

Geomorfologie is de wetenschap die zich bezig houdt met het bestuderen van de vormen van het aardoppervlak.

Lees meer

Deze tak van aardwetenschappen omvat het karakter van het reliëf, het omschrijven van de gedaante van de vormen en het onderzoek naar hun ontstaanswijze. Op een geomorfologische kaart vinden we deze aspecten dan ook terug: informatie over hoogteverschillen, genese (ontstaan) en ouderdom voor een specifiek kaartelement. Al deze elementen vormen samen patronen die het verhaal van het ontstaan en de vorming van het landschap vertellen. De eerste, gedetailleerde landsdekkende en digitale versie van de geomorfologische kaart van Nederland, schaal 1 : 50 000, is in 2003 gereed gekomen.

Tot de toepassingsvelden behoren o.a. onderzoek naar aardkundige kwaliteiten van natuur en landschap, monitoring van het reliëf, archeologie en inrichtings- en plannings-vraagstukken. Met het beschikbaar komen van gedetailleerde hoogte-informatie uit het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) dienen zich nieuwe mogelijkheden aan om meer detail en nieuwe vormen in kaart te brengen. Inmiddels zijn voor enkele gebieden geomorfologische kaarten op schaal 1 : 10 000 gerealiseerd.

Topografie

Wageningen Environmental Research heeft een aantal, van topografisch kaartmateriaal afgeleide, producten ontwikkeld:

Leveringswijze

GeoDesk streeft ernaar producten zoveel mogelijk te leveren via een download-link.

Lees meer

Leveringsvoorwaarden

Op de levering van producten door GeoDesk zijn de Algemene Voorwaarden van Wageningen University & Research van toepassing.

Levering van geodatasets (bijv. in de vorm van raster- of shapefiles) vindt pas plaats nadat een tweezijdig ondertekende overeenkomst retour is ontvangen. De geodatasets worden geleverd incl. metadata en, indien van toepassing, ArcGIS layerfiles.

Per bestelling van geodatasets rekenen we -naast de datakosten- € 550,- leveringskosten. Dit geldt niet voor geplotte kaarten en bestanden in tiff- of pdf-formaat, hiervoor geldt een minimumbedrag van € 27,50.

De factuur wordt separaat toegestuurd. Waar prijzen worden vermeld voor geodatasets en digitale kaartbeelden zijn deze exclusief BTW.

Levering aan onderwijsinstellingen

Aan onderwijsinstellingen wordt voor de digitale datasets een speciaal tarief gehanteerd. Als u daarvoor in aanmerking wilt komen, neem dan per e-mail contact op: geodesk@wur.nl