DendroLab - Dendrochronologisch laboratorium

DendroLab - Dendrochronologisch laboratorium

Het DendroLab is het centrum van Nederland voor fundamenteel onderzoek aan groei van bomen uit arctische, boreale, gematigde en tropische (bos)ecosystemen met behulp van dendrochronologie en kwantitatieve houtanatomie.

Ga naar de website DendroLab - FEM

Veel onderzoek richt zich op de relatie tussen boomgroei en klimaat en de effecten van klimaatverandering op boomgroei en houtstructuur. Daarbij wordt het archief ontsloten dat in de breedte en structuur van jaarringen is vastgelegd, en waarin informatie over de reactie van bomen op stressfactoren zoals droogte, overstroming of overstuivingtot op het jaar precies kan worden teruggevonden.

Het DendroLab heeft internationaal een uitstekende reputatie wat blijkt uit veel gastonderzoekers, gezamenlijke projecten en integratie in internationale netwerken. Op het DendroLab worden fundamentele onderzoeksprojecten uitgevoerd voor NWO en de EU, en toepassingen ontwikkeld voor de praktijk, zoals het onderzoek aan insectensporen in hout.

Verder speelt het DendroLab een cruciale rol in onderwijs van BSc-, MSc- PhD studenten van verschillende studierichtingen. Het DendroLab is toegankelijk voor incidenteel toegepast onderzoek, bijvoorbeeld door TNO, Wageningen Environmental Research en andere kennisinstellingen.