Het Atelier

Faciliteit

Het Atelier

Het Atelier is een studio voor creatief onderzoek naar Research by Design-projecten binnen Wageningen Environmental Research. In het Atelier werkt een groep zeer betrokken landschapsarchitecten samen aan ruimtelijke strategieën en oplossingen voor een groene, stimulerende leefomgeving.