NCL - Nederlands Centrum voor Luminescentiedatering

Luminescentiedatering is een relatief nieuwe methode om het moment van afzetting en begraving van zand te bepalen. De methode wordt veel toegepast in aardwetenschappelijk en archeologisch onderzoek.

Met luminescentiedateringen kunnen onderzoekers rivierafzettingen dateren, of strand- of duinafzettingen. Zo bepalen zij hoe het landschap verandert in de tijd, bijvoorbeeld als gevolg van klimaatverandering of zeespiegelstijging. De methode kan gebruikt worden voor afzettingen van enkele tientallen tot honderdduizenden jaren oud.

Het Nederlands Centrum voor Luminescentiedatering (NCL) is een samenwerking van Wageningen University met Deltares, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE), TNO-Geologische Dienst Nederland, Universiteit Leiden, Universiteit Utrecht, Universiteit van Amsterdam (IBED), en Wageningen Environmental Research.

In het NCL laboratorium worden niet alleen dateringen verricht voor Wagenings onderzoek maar ook voor andere NCL-partners en externe gebruikers, zoals archeologische opgravingsbedrijven. Verder wordt er onderzoek gedaan om de methoden verder te verbeteren en nog breder toepasbaar te maken. Het toepassen van luminescentiedatering in de bodemkunde biedt volop kansen voor vernieuwend onderzoek.

Meer informatie over activiteiten en service van het NCL lab is te vinden op de NCL website.

Nieuws over ons onderzoek