Airborne facilities

PH-WUR: Broeikasgassen meten met een vliegtuig

In 2006 kocht WUR een volledig uitgerust vliegtuigje waarmee luchtstromingen in de atmosfeer gemeten kunnen worden. De PH-WUR vliegt regelmatig over Nederland, bijvoorbeeld over veengronden, om broeikasgasemissies te meten.

Het luchtvaartuig, dat voor het EU-FP5 RECAB-project werd ontworpen, is gebaseerd op het Sky Arrow ERA (Environmental Research Aircraft) vliegtuigje, en uitgerust met sensoren waarmee met hoge frequentie driedimensionaal wind en turbulentie gemeten kan worden, evenals de concentratie van gassen en andere atmosferische waarden.

Het luchtvaartuig heeft een duwpropeller en een kruissnelheid van 85 knopen. Het kan 3,5 uur vliegen zonder te hoeven landen en kan dus afstanden tot 400 kilometer overbruggen. De vlieghoogte ligt tussen de 10 en 3500 meter boven de zeespiegel.

Wilt u weten waar en wanneer de PH-WUR vliegt? We vliegen elke week of om de week op dinsdag en woensdag, afhankelijk van het weer en de vliegomstandigheden. Uiteraard beschikken we over de benodigde vergunningen en zijn onze professionele piloten speciaal getraind voor dit soort vluchten.

BAT-probe

Het meten van luchtturbulentie wordt gedaan door de "Best-Aircraft-Turbulence Probe" (BAT-probe), ontwikkeld door NOAA's Atmospheric Turbulence and Diffusion Division (NOAA-ATDD) en Airborne Research Australia (ARA). Kort gezegd meet de BAT-probe de snelheid van de lucht in relatie tot het vliegtuig, door middel van een hemisferisch drukvat met 9 openingen dat de statische en dynamische druk meet met vier differentiële omvormers [Crawford and Dobosy, 1992].

De windcomponenten (horizontaal U, V en verticaal W) in verhouding tot de oppervlakte worden berekend, rekening houdend met driedimensionale snelheid, pitch (helling om de dwarsas), en roll (helling om de lengteas), en richting van het luchtvaartuig. Voor deze aspecten wordt gecorrigeerd middels een combinatie van gps-snelheidsmetingen en data van twee sets van drie orthogonale versnellingsmeters die zich bevinden bij het zwaartepunt van het vliegtuig en in het midden van de hemisfeer. Een Li-Cor 7500 (Li-Cor, USA) infrarode gasanalysator bij de neus van het toestel meet de concentraties koolstofdioxide en waterdamp.

Zie Bsik ME2 project website voor meer informatie.

Deze metingen zijn essentieel voor regionalisatie, schaalvergroting en attributieonderzoek van broeikasgasfluxen en -emissies. Het luchtvaartuig is met succes ingezet in diverse onderzoeken in Nederland en Zuid-Frankrijk.

Poster download