Dierecologie

Het Dierecologie team doet toegepast ecologisch onderzoek gericht op de bescherming, het herstel en het beheer van wilde fauna (zoogdieren, vogels, insecten, reptielen en amfibieën). Met ons onderzoek dragen wij bij aan het behoud en herstel van biodiversiteit. Van DNA- tot landschapsschaal ontrafelen we ecologische processen, relaties tussen soorten en interacties met omgevingsvariabelen. We bestuderen de invloed van menselijke activiteiten op ecosystemen evenals human-wildlife conflicten zoals overlast en risico’s op verspreiding van ziekten. We werken voor een brede groep (internationale) opdrachtgevers.

Video's

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan