Duurzaam Bodemgebruik

Het team Duurzaam Bodemgebruik doet toegepast onderzoek naar bodemkwaliteit en duurzaam bodembeheer en draagt zo bij aan een efficiënt gebruik van nutriënten en aan de recycling van waardevolle restproducten in de landbouw. Op deze manier leveren we een bijdrage aan een goede landbouwkundige productie, gesloten kringlopen en een betere water- en luchtkwaliteit. We richten ons op de chemische, biologische en hydrologische processen in de bodem, gericht op gebruik en recycling van koolstof, water, voedingsstoffen, metalen, dierlijke mest, kunstmest en restproducten. We werken van laboratoriumschaal tot wereldschaal voor een brede groep (inter)nationale opdrachtgevers.

Testimonial