Duurzaam Bodemgebruik

De missie van het team Duurzaam Bodemgebruik is om bij te dragen aan duurzaam bodemgebruik en een goede bodemkwaliteit, om zo te zorgen voor een efficiënt gebruik van grondstoffen, mitigatie van klimaatverandering, en het verminderen van nutriëntenverliezen in de landbouw. Zo dragen we bij aan een duurzame landbouwkundige productie en een betere bodem-, water- en luchtkwaliteit. We doen toegepast en integraal onderzoek naar bodemkwaliteit, circulaire landbouw, stikstof en natuur, klimaat en broeikasgasemissies en waterkwaliteit. Kennis van bodemchemie, bodemfysica en de landbouw vormt de basis van ons werk. We werken van laboratoriumschaal tot wereldschaal voor een brede groep (inter)nationale opdrachtgevers.

Testimonial

Ontmoet het team

Klik hier voor het overzicht van alle teamleden