Regionale ontwikkeling en Ruimtegebruik

Team Regionale Ontwikkeling en Ruimtegebruik bestaat uit ervaren interdisciplinaire wetenschappers die klaar staan om regio's, steden en gebieden te begeleiden om hun ontwikkeling beter te verankeren met de natuurlijke en sociale systemen. Het is duidelijk dat economische en sociale problemen nauw verbonden zijn met de achteruitgang van natuurlijke systemen. Problemen die aangepakt kunnen worden door een ander gebruik van de ruimte. Met de meest geavanceerde wetenschappelijke kennis ontwikkelen wij samen met partners toepasbare oplossingen. Co-design staat voorop. Daarbij koesteren we ook nauwe samenwerkingen met experts binnen en buiten Wageningen Environmental Research. Onze aanpak is plaatsgebonden en integreert kennis van natuurlijke landschappen, samenlevingsbehoeften en economische perspectieven. Wij werken en bouwen samen aan oplossingen met diverse organisaties, van overheden tot bedrijven, NGO's en burgerinitiatieven. We ondersteunen diverse organisaties op lokaal, nationaal, Europees en internationaal niveau in hun streven naar transformatie.

Onze expertise

Ons team heeft gedegen expertise in het optimaliseren van ontwikkeling in harmonie met de natuur, of het nu gaat om het verbeteren van het milieu, het revitaliseren van landelijke gebieden of het bevorderen van de bio-economie. Wij ontwerpen innovatieve governance-modellen en beleidsmaatregelen en monitoren hun impact.

Daarnaast draagt ROR bij aan systeemtransformaties met betrekking tot diverse uitdagingen: van het bereiken van klimaatneutraliteit en veerkracht tot het ontwerpen van natuurinclusieve agrarische landschappen. Wij bevorderen groene economieën, verbeteren stedelijke ontwikkeling met groene ruimtes en mogelijkheden voor duurzaam land- en waterbeheer. Wij creëren natuurlijke industriële zones en geven prioriteit aan welzijn en gezondheid via publieke betrokkenheid bij natuurlijke ontwikkelingen.

Onze aanpak

Bij ROR richten wij ons op de praktische toepassing van onze kennis:

  • Ontwerpend onderzoek: Het toegankelijk maken van gegevens, samen betekenis geven aan de gegevens voor een gebied verkennen, scenario-onderzoeken uitvoeren en toekomstvisies ontwerpen voor ontwikkeling op basis van natuurlijke systemen.
  • Facilitatie: Het bevorderen van de ontwikkeling van gedeelde verhalen en het ondersteunen van discussies over gemeenschappelijke visies en planningsmaatregelen.
  • Implementatieondersteuning: Hulp bieden bij het implementeren van maatregelen, inclusief innovatieve governance- en bedrijfsmodellen.
  • Monitoring en evaluatie: Reflecterend leren zorgt voor effectieve samenwerking en verwezenlijkt beoogde toekomstbeelden.

Neem contact met ons op voor ondersteuning op de weg naar een duurzame en welvarende toekomst voor uw gebied. Samen herdefiniëren wij de mogelijkheden voor regio's, steden en gebieden wereldwijd. Ervaar de synergie tussen menselijke ontwikkeling en natuurlijke systemen, waar ROR u helpt de weg te vinden naar een natuurinclusieve samenleving.

Ontmoet het team

Bekijk hier de leden van Regionale ontwikkeling en Ruimtegebruik