Regionale ontwikkeling en Ruimtegebruik

Team Regionale Ontwikkeling en Ruimtegebruik is een team van ruim 30 gedreven onderzoekers, die zich richten op vraagstukken in de regio en in de stad. Vanuit sociaal-wetenschappelijke en technische expertise benaderen we vraagstukken zo integraal mogelijk. Dit zijn vaak complexe vraagstukken waarbij actuele maatschappelijke opgaven samenkomen. Zoals biodiversiteit, toekomstbestendige landbouw, de energietransitie, circulaire economie en klimaatadaptatie.

We werken nationaal en internationaal samen met en voor overheden, private partijen, andere kennisinstellingen, burgerinitiatieven. Voorbeelden van onze producten en diensten zijn (beleids)evaluaties en -adviezen, toekomstvisies, data, wetenschappelijke publicaties, strategieën, kaarten, lezingen, visualisaties, discours- en sociale media-analyse.

Testimonials