Duurzame steden

De groene stad

De stad van de toekomst is een groene stad waar bomen, vijvers en parken de longen van de wijken zijn en waarin biodiversiteit floreert. In duurzame steden wonen mensen in gezonde buurten, werken werknemers in circulaire bedrijvenparken en hebben alle burgers duurzaam voedsel en andere natuurlijke hulpbronnen tot hun beschikking. Stedelijk leiderschap betekent voor ons dat we deze oplossingen samen met de inwoners van steden creëren. Daarom werken we samen met stedelijke leiders uit het bedrijfsleven, de overheid en sociale bewegingen om wereldwijd groene steden te bouwen. Dit kan op het niveau van de metropool, migrantennederzettingen, bedrijvenparken of stadscentra zijn.

Natuurlijke oplossingen vormen de kern van het ontwerpen en plannen van slimme steden
Marian Stuiver

Werk met ons samen voor duurzame steden

Duurzame steden is het programma van Wageningen Environmental Research dat zich richt op het begrijpen en toepassen van een natuurgebaseerde aanpak in stedelijke gebieden. We hebben zes gebieden gekozen om te werken aan evidence-based oplossingen. We passen onze wetenschappelijke bevindingen toe om migrantennederzettingen en stedelijke voedselsystemen te ontwikkelen. We verbeteren en onderzoeken de relatie tussen natuur en gezondheid in de stad. We streven ernaar om steden klimaatadaptief en circulair te maken. Uiteindelijk is de stad van de toekomst een slimme stad, waar dataverzameling en -gebruik van hoge kwaliteit zijn. Alle Amsterdamse activiteiten maken deel uit van onze samenwerking binnen AMS Institute, waar we stedelijke oplossingen voor groene, duurzame en leefbare steden onderzoeken, ontwerpen en testen, met de stad Amsterdam als 'Living Lab'.

Lees verder

Nieuws