Nieuws

Grondwatertrappen geactualiseerd

Gepubliceerd op
5 juli 2019

De grondwatertrappen op de Bodemkaart van Nederland, schaal 1:50.000, geven niet overal de actuele situatie weer, omdat de grondwaterdiepte sinds de veldopnames door allerlei oorzaken veranderde. Van hoog Nederland is daarom de grondwaterdynamiek (Gd) tussen 1997 en 2005 in kaart gebracht. Deze Gd-kaart geeft meer informatie dan alleen grondwatertrappen.

De komende jaren zal ook de grondwaterdynamiek van laag Nederland worden gekarteerd. In afwachting van de afronding hiervan is een actuele, landsdekkende grondwatertrappenkaart afgeleid van twee inventarisaties van grondwaterstanden: de karteringen van de grondwaterdynamiek in hoog Nederland en de update van de grondwatertrappenkaart van laag Nederland tussen 2011 en 2014. De afbeelding toont de mate van detail van de nieuwe kartering voor het Binnenveld bij Wageningen.