Nieuws

NL2120 wint de Grote Maaskantprijs

article_published_on_label
18 juni 2024

NL2120 ontvangt dit jaar de Grote Maaskantprijs. De vijfkoppige jury, met onder meer deltacommissaris Co Verdaas, kent de prijs toe aan het collectief van wetenschappers, overheden, bedrijven en maatschappelijke actoren achter het project. NL2120 biedt volgens de jury 'een inspirerend vergezicht op de klimaatadaptieve, natuurinclusieve en CO2-neutrale ruimtelijke inrichting van Nederland'.

Tim van Hattum, programmaleider ‘ Green Climate Solutions’ van Wageningen Environmental Research is samen met collega’s Michaël van Buuren, Bertram de Rooij en vele andere WUR collega’s de grondlegger van het NL2120-gedachtegoed: “Dat was een bijzonder telefoontje ruim 2 maanden geleden: ''Dag meneer van Hattum. U spreekt met burgemeester Aboutaleb. Ik wil u als voorzitter van Stichting Rotterdam Maaskant meedelen dat de Grote Maaskantprijs dit jaar wordt toegekend aan het collectief van NL2120. Van harte gefeliciteerd.''

De kaart van NL2120, ontworpen door Michael van Buuren en Bertram de Rooij (Wageningen Environmental Research)
De kaart van NL2120, ontworpen door Michael van Buuren en Bertram de Rooij (Wageningen Environmental Research)

Ik was er even stil van, zeker toen ik zag dat Rem Koolhaas, Floris Alkemade en Ruimte voor de Rivier ons voorgingen. Het is ongelooflijk eervol om deze prestigieuze prijs met ons hele consortium te mogen ontvangen. Wat begon met een idee, resulteerde in een prachtige visie en verbeelding van een toekomstbestendig Nederland en leidde tot een beweging van partijen die de schouders eronder willen zetten om Nederland natuurlijker en klimaatbestendiger in te richten.”

De Grote Maaskantprijs

De Grote Maaskantprijs, voor het eerst uitgereikt in 1978, wordt toegekend aan één of meerdere personen die zich in bijzondere mate hebben onderscheiden op het terrein van architectuur, stedenbouw en landschapsarchitectuur door publicistische, onderwijs- en/of onderzoeksactiviteiten. Deze tweejaarlijkse prijs wordt in de even jaren uitgereikt en bestaat uit een geldbedrag van 25.000 euro en een oorkonde. De vorige prijs werd uitgereikt aan architect en voormalig rijksbouwmeester Floris Alkemade.

‘Nieuw tijdperk’

De jury roemt de wijze waarop het collectief NL2120 een ‘steekhoudende ruimtelijke toekomstvisie’ ontwikkelt en voortzet in regionale projecten. “Het collectief bundelt kennis, beleid en ondernemerschap om urgente ruimtelijke transities vorm te geven. Het laat zien dat het vormgeven aan complexe samenwerkingen daarvoor essentieel is en markeert daarmee het begin van een nieuw planologisch, stedenbouwkundig en architectonisch tijdperk. Het collectief ontvangt de Grote Maaskantprijs als beloning en als aanmoediging voor deze aanpak”, aldus de jury.

Schaalsprong

Het collectief NL2120 bestaat uit bedrijven, overheden en organisaties die samen op zoek gaan naar grootschalige ruimtelijke herinrichting, waarbij functies beter aansluiten op de natuurlijke kenmerken van het water- en bodemsysteem en de natuur. De jury van de Grote Maaskantprijs (bestaande uit Sanne van den Breemer, Onno Dwars, Meta Knol, Ekim Tan en Co Verdaas) is daar zeer positief over: “Het collectief NL2120 agendeert op inspirerende en visuele wijze de noodzaak en de kansen van integrale gebiedsontwikkeling gebaseerd op duurzame en klimaatbestendige land- en watersystemen. Met het oprichten van een consortium van kennisorganisaties, onderwijsinstellingen, bedrijven, groene maatschappelijke organisaties en overheden, heeft NL2120 een schaalsprong doorgezet.”

Kennisprogramma

In 2023 ontving het consortium een toekenning uit het Nationaal Groeifonds om de toepassing van nature-based solutions op te schalen. Naast de op uitvoering gerichte regionale uitwerkingen, is hiermee een kennisprogramma opgezet. Projectdirecteur Alex Hekman (Sweco) wees er bij de officiële aftrap van het kennisprogramma, op 28 mei jl, op dat nature-based solutions in lopende waterbouwprogramma’s, zoals bij dijkversterkingen, vaak al vroeg afvallen. Het kennisprogramma wil de barrières wegnemen, zodat natuurlijke oplossingen in de waterbouw een volwaardige positie krijgen.

Op vrijdag 22 november 2024 neemt het collectief achter NL2120 de Grote Maaskantprijs 2024 in ontvangst.