Duurzame circulaire chemie

Een werkelijk circulaire economie is gebaseerd op hernieuwbare chemicaliën en materialen die niet alleen zijn ontworpen voor specifieke toepassingen, maar die na hun gebruiksfase efficiënt kunnen worden gerecycled of omgezet in nieuwe grondstoffen. Dit noemen we Circular by Design. Met Sustainable & Circular Chemistry streeft Wageningen Food & Biobased Research naar duurzame chemie. Hierbij worden hernieuwbare grondstoffen omgezet in bouwstenen en materialen voor de circulaire economie.

Duurzaam biobased

Onze experts hebben unieke ervaring en expertise in het ontwikkelen van nieuwe (processen voor) biobased chemische producten, die de nu nog op aardolie en aardgas gebaseerde stoffen en materialen gaan vervangen. Het gaat dan om bijvoorbeeld:

  • Bulk- en platformchemicaliën zoals HMF, bioaromaten of sorbitol
  • Specialty chemicaliën zoals surfactanten, oplosmiddelen of additieven
  • Chemische bouwstenen zoals FDCA, isosorbide of epoxies
  • Polymeren zoals polyesters (PEF, PLA, PBS), polyamides of polyurethanen
  • Gemodificeerde biopolymeren zoals zetmeel, cellulose of pectine

End Of Life strategie


Een ander kenmerk van een werkelijk circulaire economie is dat alle chemicaliën en materialen een duidelijk gedefinieerde End-of-Life (EOL) strategie hebben. Dit is dan ook een heel belangrijk onderdeel in alle onderzoeksprojecten.

  • Voor ingezamelde en gerecyclede producten betekent dit dat duidelijk moet zijn hoe vaak en op welke manier bijvoorbeeld een plastic fles mechanisch of chemisch kan worden verwerkt tot een nieuwe fles of een vergelijkbaar product;
  • Producten waarvan hergebruik of recycling niet mogelijk of wenselijk is (zeep, wasmiddel, verf en bijvoorbeeld luiers) moeten biologisch afbreekbaar zijn, zodat er geen uitstoot naar of ophoping in het milieu kan plaatsvinden;
  • Bij biobased producten kijken we naar de lange koolstofketen. Producten breken namelijk af tot CO2, wat weer als bouwstof dient voor planten, waarvan nieuwe biobased producten kunnen worden gemaakt.

Safe by Design

Risicoanalyse van nieuwe stoffen en materialen wordt door onze experts steeds vaker in een vroeg stadium geïntroduceerd. Belangrijk onderdeel daarvan zijn vroegtijdige toxiciteitsscreening en biologische afbreekbaarheid. Hierdoor wordt al vroeg in een proces duidelijk of een product of materiaal ook echt duurzaam is, en daarmee ‘Safe by Design’.

Unieke oplossingen

Door de aanwezigheid van een breed pallet aan disciplines en expertises, variërend van organische chemie, (bio)katalyse, polymeerchemie, analytische chemie, maar ook nauwe samenwerking met fermentatie-technologie, moleculaire biologie, biomassa-ontsluitingstechnologie, scheidingstechnologie en proces-modellering bieden de experts van Wageningen Food & Biobased Research unieke oplossingen voor de uitdagingen van de duurzame, biobased circulaire economie.

Geïnteresseerd in de mogelijkheden?

Neem dan vrijblijvend contact met ons op.