Onderzoek naar voeding en gezondheid

Wageningen Food & Biobased Research biedt een uitgebreid platform om het effect van voeding op de gezondheid van mensen op verschillende niveaus grondig in kaart te brengen. De basis van dit onderzoek vindt plaats in het laboratorium, waar belangrijke onderdelen en processen van het maag/darmstelsel en interacties met de rest van het lichaam wordt bestudeerd. Bij onderzoek naar gezondheidseffecten is het cruciaal om voedingscomponenten goed te karakteriseren en te kunnen isoleren indien nodig. Dit onderzoek wordt ook ingezet voor de ondersteuning van bedrijven op het gebied van wet- en regelgeving rondom Novel Food dossiers en gezondheidsclaims.

In vitro onderzoek als basis voor humane studies

Met in vitro modellen worden onder andere de darmbarrièrefunctie, verteerbaarheid en biobeschikbaarheid van nutriënten, fermentatie van voedingscomponenten door darmbacteriën (microbiota), allergische reacties en interactie van voeding met het immuunsysteem onderzocht. De eerste stappen in het onderzoek naar gezondheidseffecten van ingrediënten en voedingsproducten kunnen op deze manier gezet worden, indien noodzakelijk aangevuld met dierexperimenteel onderzoek. Door meerdere producten te vergelijken kan de meest veelbelovende geselecteerd worden voor vervolgonderzoek, bijvoorbeeld in humane studies. Andersom wordt er in vitro onderzoek uitgevoerd als aanvulling op humane studies om het mechanisme te onderzoeken waarmee voedingscomponenten specifieke gezondheidseffecten kunnen bewerkstelligen.

Isoleren en karakteriseren van specifieke voedingscomponenten

Wageningse experts hebben een uitgebreid scala aan technieken en apparatuur om macro- en micronutriënten (op grote schaal) te isoleren en verder te analyseren en karakteriseren. Dit kan de basis zijn voor verder onderzoek of implementatie. Enkele voorbeelden van aanwezige technieken zijn; Acta FPLC, Acta pure, Acta Pilot, UV/Vis, circular dichroism spectroscopy, FT-IR, GC-MS, GC-TOF, PTR-MS, PTR-QiTOF (analyseren van vluchtige stoffen), Reverse phase analysis en micro- /ultrafiltratie. Daarnaast werken Wageningse experts aan het isoleren van zeer zuivere eiwitten voor onderzoeksdoeleinden, bijvoorbeeld op het gebied van allergieën.

Biologische simulatiemodellen

In vitro simulatiemodellen zijn zeer geschikt voor lead finding en screening van voedsel(ingrediënten) en hun potentiele effect voor de gezondheid. Met behulp van een grote diversiteit aan laboratoriummodellen, waaronder darmcellijnen van verschillende celtypes (bijvoorbeeld epitheliale cellen en enteroendocriene cellen), en digestie- en fermentatiemodellen (bijvoorbeeld INFOGEST en SHIME). Er worden ook geavanceerde mini-darmen (organoiden) en ‘gut-on-a-chip’ cel-gebaseerde modellen ontwikkeld. Hiermee kan uitgebreid onderzoek worden gedaan naar effecten en vertering van voeding in het maagdarmkanaal en het uiteindelijke effect op (darm)gezondheid. Er wordt onder andere gekeken naar:

  • Biobeschikbaarheid van specifieke nutriënten, zoals aminozuren
  • Darmbarrière functie
  • Metabole effecten in de darm en de rest van het lichaam
  • Het immuunsysteem, onstekings- en allergische reacties
  • Microbiotacompositie en -activiteit

Ondersteunen Novel Food dossiers en Gezondheidclaims

Wageningse experts ondersteunt bedrijven bij vragen als: ‘mag mijn product al op de Europese markt?’ en ’wat mag ik op de verpakking zetten?’ door registraties en verantwoorde communicatie naar de consument te onderbouwen. 

Geïnteresseerd in de mogelijkheden?

Neem dan vrijblijvend contact met ons op.