Veilige en circulaire biobased producten

Veilige en Circulaire Biobased Producten

Klimaatverandering, uitputting van fossiele grondstoffen, ophoping van (micro)plastics en persistente gevaarlijke chemicaliën die een bedreiging vormen voor de menselijke gezondheid, de biodiversiteit en ons milieu: Het zijn allemaal enorme uitdagingen die de samenleving noodzaken tot het ontwikkelen van een duurzame, veilige en circulaire economie. Wageningen Food & Biobased Research helpt de industrie met de ontwikkeling van veilige en circulaire biobased oplossingen.

Lees meer

Biobased chemicaliën voor een circulaire economie

Om broeikasgasemissies te beperken en klimaatverandering tegen te gaan, moet onze samenleving het gebruik van chemicaliën en materialen op basis van fossiele grondstoffen uitfaseren. Ook vormen gevaarlijke en persistente chemicaliën momenteel een bedreiging voor ons milieu en onze gezondheid. Deze chemicaliën, waaronder PFAS en BPA, moeten worden vervangen door veilige biobased alternatieven. We willen hieraan bijdragen door biobased chemicaliën te ontwikkelen ter vervanging van fossiele grondstoffen in bijvoorbeeld wasmiddelen, persoonlijke verzorgingsproducten, verfproducten en coatings.

We ondersteunen de industrie bij het ontwikkelen van hernieuwbare producten die onschadelijk zijn en zoveel mogelijk mechanisch of chemisch recyclebaar zijn. Producten voor eenmalig gebruik die al dan niet opzettelijk in het milieu terechtkomen, moeten inherent biologisch afbreekbaar worden. Onze visie is dat in 2050 meer dan 80% van alle materialen aan deze criteria voldoen.

Technologie en geïntegreerde oplossingen

Wij richten ons op de ontwikkeling van technologie en geïntegreerde oplossingen voor:

  • Producten die momenteel worden toegepast in complexe producten die zeer lastig te recyclen zijn;
  • Formuleringen zoals coatings, verven, lijmen en thermohardende composietmaterialen;
  • Producten die niet als zodanig kunnen worden gerecycled, zoals was-en schoonmaakproducten en persoonlijke verzorgingsproducten;
  • Producten die zeer zorgwekkende stoffen bevatten of in het milieu brengen;
  • De verbetering van veiligheids- en circulariteitsaspecten van (voedsel)verpakkingsmaterialen.

Werken aan oplossingen

Binnen dit onderzoeksprogramma werken we onder andere aan onderstaande oplossingen.