Circulaire Biobased Bouwmaterialen

Bouwmaterialen dragen in belangrijke mate bij aan de uitstoot van broeikasgassen en klimaatverandering. Biobased materialen kunnen een alternatieve energie- en grondstoffenefficiënte oplossing bieden, gebaseerd op hernieuwbare bio-grondstoffen. Wageningen Food & Biobased Research biedt het volledige pakket aan biobased technologie en waardeketenexpertise om oplossingen te bieden aan belanghebbenden in gebouwen en infrastructuur.

Opslag van biogene koolstof

Gebouwen en infrastructuur vereisen sterke en duurzame materialen om gedurende een lange levensduur goede prestaties te leveren. Voor de productie van deze materialen (bv. staal, beton en asfalt) zijn doorgaans veel energie en fossiele grondstoffen nodig. Bouwmaterialen dragen daarom in belangrijke mate bij tot de uitstoot van broeikasgassen en de klimaatverandering. Biobased materialen hebben een voordeel ten opzichte van veel conventionele bouwmaterialen omdat zij biogene CO2 gedurende lange tijd kunnen opslaan, aangezien zij gemaakt worden van planten die tijdens hun groei CO2 uit de lucht halen en vastleggen.

Naast hout komen er steeds meer andere alternatieve biobased materialen op de markt. Dat zijn bijvoorbeeld platen voor binnenmuren en panelen, lijmen/bindmiddelen, isolatiematerialen, bekleding en interieurtoepassingen. Prestatieverbetering en validering, zowel uit technisch-economisch als uit duurzaamheidsoogpunt, dragen er aan bij dat biobased materialen een volwaardig alternatief worden voor conventionele bouwmaterialen. Ook zijn nieuwe materialen in ontwikkeling voor toepassingen waarvoor momenteel geen biobased alternatief bestaat.

Biobased technologie omzetten in producten

Relevante onderwerpen waar Wageningen Food & Biobased Research aan werkt zijn onder andere:

  • Volledig biobased asfalt- en dakbedekkingstechnologie
  • Volledig biobased bindmiddelen voor hogedruk laminaatpanelen
  • Binderless board technology (het omzetten van lignocellulosehoudende biomassa in dichte composietmaterialen zonder extra bindmiddelen)
  • Vezelplaat- en biocomposiettechnologieën met behulp van biobased vezels van riet, hennep, vlas en vele andere met of zonder biobased harsen of biopolymeren.
  • Productie van myceliummateriaal
  • Recycling van cement met behulp van biogebaseerde additieven
  • 3D-printen van biopolymeren
  • Waardeketenanalyse en LCA-studies voor nieuwe biogebaseerde materialen
  • Biomassateelt en studies over de herkomst van grondstoffen
  • Slimme bioraffinagetechnologieën om relevante en toepasbare componenten te produceren

Daarnaast heeft Wageningen Food & Biobased Research de ontwikkeling van lignine bindmiddeltechnologie voor zowel asfalt- als hogedruklaminaattoepassingen gestimuleerd. Deze zijn al commercieel beschikbaar.

Contact

Wageningen Food & Biobased Research werkt samen
met industriële partners op het snijvlak van fundamenteel en industrieel gedreven toegepast onderzoek. Bent u geïnteresseerd in samenwerking met ons, neem dan contact met ons op.