Strategieën voor Biobased en Circulaire Waardeketens

Hoe overstappen op hernieuwbare grondstoffen voor jouw product en zijn deze grondstoffen lokaal beschikbaar? Is het mogelijk om jouw product te maken van biomassa of circulaire grondstoffen? Wat zijn de mogelijkheden om biobased en circulaire waardeketens in te zetten in jouw branche of regio? Enkele voorbeelden van vragen waar veel organisaties mee worstelen bij het bepalen van hun duurzaamheidsstrategie. Maar hoe kies en weeg je de verschillende opties? Wat zijn de effecten, sociaal, ecologisch en economisch? En hoe implementeer je deze als onderdeel van een sterke strategie?

Biobased chemicaliën en materialen bieden goede mogelijkheden om waardeketens circulair en duurzaam te maken en tegelijkertijd commerciële en economische kansen te creëren. De circulaire biobased economie is echter een complex domein om te overzien, vanwege het brede aanbod van biobased technologieën, onzekerheden over de kwaliteit en of beschikbaarheid van biobased grondstoffen en een gebrek aan inzicht in de concurrentiepositie of duurzaamheid van het eindproduct. En deze activiteiten zijn ook weer van invloed op andere domeinen zoals biodiversiteit, bodemgezondheid en grondgebruik. Bedrijven en regio’s hebben behoefte aan op maat gemaakte analyses in de circulaire en biobased mogelijkheden, die helpen bij het maken van de juiste besluiten en het ontwikkelen van een sterke strategie.

Een op maat gemaakte strategie voor een circulaire biobased economie

Elke organisatie is uniek en heeft een op maat gemaakte strategie nodig om in te stappen in de circulaire biobased economie. Provincies, gemeenten en regionale samenwerkingsverbanden houden zich bezig met zaken als ruimtelijk beleid, economische ontwikkeling en milieubeheer van de gebieden waarvoor zij verantwoordelijk zijn. Het ontwikkelen van een strategie voor een circulaire biobased economie kan bijdragen aan versterking van al deze soorten beleid. Grotere bedrijven die de overstap willen maken om hun producten (meer) te baseren op circulaire en biobased grondstoffen moeten een positie in de waardeketen (verder) ontwikkelen en ervoor zorgen dat deze is afgestemd op hun behoeften zoals leveringszekerheid. Een analyse op maat kan deze bedrijven helpen bij het maken van goede strategische keuzes. Op basis van een integrale analyse kunnen deze organisaties een strategie ontwikkelen en belanghebbenden betrekken.

Strategisch overzicht gecombineerd met diepgaande kennis

Wageningen Food & Biobased Research heeft een unieke positie doordat wij de volledige biobased en circulaire waardeketens kunnen overzien, van het hele spectrum van sectoren waarin biomassa vrijkomt (agrofood, bosbouw, afvalbeheer, nieuwe gewassen) tot de producten die ervan worden gemaakt (voedsel, materialen, chemicaliën) en alle fractionerings-, conversie- en productiestappen die daarbij komen kijken. We beschikken over ultramoderne laboratorium- en pilotfaciliteiten en 150 experts op het gebied van biomassa en circulaire biobased producten.

Wij passen deze kennis toe in de ontwikkeling van nieuwe waardeketens en begrijpen hoe dit duurzaamheid en zakelijke kansen beïnvloedt en mogelijk maakt.

Daarnaast is Wageningen Food & Biobased Research - in samenwerking met de andere instituten van Wageningen University & Research - in staat deze waardeketens ook te onderzoeken vanuit andere invalshoeken, zoals klimaat impact, circulariteit, milieuvoetafdruk, landgebruik/gebiedsontwikkeling en biodiversiteit. Ook hebben we een groot aantal projecten uitgevoerd om inzicht te krijgen in de niet-technische aspecten van de ontwikkeling en implementatie van circulaire en op biomassa gebaseerde waardeketens, bijvoorbeeld in Europese consortia. Zo hebben we verschillende aspecten onderzocht, waaronder certificering (SUSTCERT4BIO), implementatietools (Power4Bio, MainstreamBio), nadelige effecten, betrokkenheid van belanghebbenden (BIOLOC, ENGAGE4BIO) en wet- en regelgeving. Deze twee invalshoeken - technologie en niet-technische vraagstukken - gaan hand in hand bij het ontwikkelen van nieuwe duurzame waardeketens.

Wageningen Food & Biobased Research is actief in het volledige scala van de circulaire biobased economie. Ons vermogen om vanuit verschillende perspectieven in te zoomen op specifieke domeinen helpt ons om vragen van onze klanten nauwkeurig en integraal te beantwoorden zonder belangrijke factoren over het hoofd te zien.

Voorbeelden van biobased strategieën

Enkele voorbeelden waarbij we overheden en bedrijven hebben ondersteund in biobased strategieën:

  • Noord4Bio: Aanbevelingen om de landbouwsector in Noord-Nederland te verbinden met de chemie- en kunststofsectoren in de regio.
  • Sugar4Fermentation: Een studie voor Noord-Nederland naar de productie van groene bouwstenen voor biobased plastics uit landbouwgewassen door middel van fermentatie.
  • Het ontwikkelen van een biobased strategie voor de Nederlandse provincie Zuid-Holland waarin tuinbouw, logistiek en (bio)chemische industrie worden gekoppeld.
  • Perspectieven op landgebruik voor een Biobased Circulaire Economie (onderdeel van Nationaal Groeifonds voorstel): Studie naar het gebruik van landbouwgrond voor het telen van gewassen die nodig zijn als grondstoffen voor de productie van biobased plastics, chemicaliën en bouwmaterialen op industriële schaal.
  • Heineken: circulariteitstool voor het circulair gebruik van zijstromen
  • Bio-hub: nutriënten terugwinnen uit mest in circulaire landbouw

Contact

Wageningen Food & Biobased Research werkt samen
met industriële partners op het snijvlak van fundamenteel en industrieel gedreven toegepast onderzoek. Bent u geïnteresseerd in samenwerking met ons, neem dan contact met ons op.