Analyseren van voedsel en diervoeder

Een van de belangrijkste taken van Wageningen Food Safety Research is het meten en opsporen van stoffen in voedsel en diervoeder. Het gaat dan met name om stoffen die wellicht negatieve effecten hebben op mens en dier. We leveren hiermee een belangrijke bijdrage aan veilig voedsel.

Wageningen Food Safety Research werkt voornamelijk in opdracht van de Nederlandse overheid. In de navigatie hieronder kunt u meer lezen over de stoffen die wij meten en opsporen in voedsel en diervoeder.

Infographic: Van monster tot resultaat

Infographic: Van monster tot resultaat
Infographic: Van monster tot resultaat