Milieuanalyses

Wageningen Food Safety Research kan stoffen aantonen die ons water, bodem en mest verontreinigen. De identificatie en kwantificering van deze stoffen voeren we uit met gevalideerde chemisch-analytische methodes.

Verontreinigende stoffen

In water, bodem en mest kunnen diverse verontreinigende stoffen zitten die vanuit de industrie, landbouw en particuliere huishoudens daarin terechtkomen. Denk hierbij aan chemische stoffen, zoals bestrijdingsmiddelen, (dier)geneesmiddelen zoals antibiotica en hormonen, brandvertragers, resten van drugslaboratoria e.d.

Onafhankelijk

Wageningen Food Safety Research is een onafhankelijk onderzoeksinstituut dat onderdeel is van Wageningen University & Research. Wij hebben de kennis en kunde in huis om de verontreinigende stoffen in zeer lage concentraties aan te tonen.

Analysetechnieken

Analysetechnieken die wij gebruiken voor het aantonen van de stoffen in water, bodem en mest zijn onder meer: GC-ECD, PTV-GC-MS, GC-MS/MS en LC-MS/MS.

Onderstaand de type stoffen die Wageningen Food Safety Research kan analyseren:

  • (dier)geneesmiddelen (waaronder antibiotica)
  • pesticides
  • antiparasitaire middelen
  • hormonen
  • perfluorbestanddelen
  • fycotoxines
  • opiaten
  • nanodeeltjes