Onbekende bron

De bron van een vervuiling in voedsel is niet altijd bekend. Maar om verdere verspreiding van een vervuiling te voorkomen is het wel belangrijk de bron snel te achterhalen.

Dat doet Wageningen Food Safety Research door chemisch-analytische multi-methoden toe te passen op klassen van verbindingen die profielen genereren. De kenmerken hiervan kunnen worden gebruikt om besmettingen tot hun bron te herleiden.

Fingerprints

Zo bestaan er verschillende soorten dioxines en PCB’s die allemaal hun eigen profiel, een soort van fingerprint hebben. Die fingerprints zijn bekend, dus als je een dioxinevervuiling ontdekt en je weet om welke dioxine het gaat, kun je ook iets zeggen over de bron.

Vervuiling in melk leidt naar klei

Zo heeft Wageningen Food Safety Research ooit ontdekt dat de bron van een dioxine vervuiling in melk terug te herleiden was naar een kleigroeve in Duitsland. Wat bleek: koeien aten schillen van aardappels die uit een kleibad kwamen (dit bad werd gebruikt om de aardappels te wegen). De klei bleek te komen uit een groeve in Duitsland en deze bleek vervuild te zijn met dioxine.

Toxines en kruiden

Hetzelfde principe kan worden toegepast op natuurlijke toxines als pyrrolizidine-alkaloïden die in honing aanwezig kunnen zijn. Verschillende kruiden leiden tot verschillende profielen. Hetzelfde geldt mogelijk voor toxines die door algen of schimmels worden geproduceerd. Wageningen Food Safety Research is ook gespecialiseerd in de overdracht van contaminanten op producten van dierlijke oorsprong en de wijzigingen in de profielen.