Nieuws

Gebruik insecticiden belemmering invoering alternatieve eiwitbronnen

Gepubliceerd op
9 oktober 2023

In de Europese Unie zijn insecten zoals larven van de zwarte soldatenvlieg en de kleine meelworm een alternatieve eiwitbron in voedsel en veevoer. Deze insecten groeien op zogenaamde voedersubstraten waarin resten van insecticiden kunnen zitten. In zijn proefschrift ‘Effects of dietary exposure to insecticide residues on Hermetia illucens and Alphitobius diaperinus reared for food and feed’ gaat Nathan Meijer in op de gevolgen van deze verontreinigingen met bestrijdingsmiddelen op de productie van deze alternatieve eiwitbronnen. Meijer promoveert op 13 oktober 2023.

Wettelijke normen en 'cocktails'

Voor de toelaatbare concentraties van insecticiden in veevoer zijn wettelijke normen vastgesteld. Meijer stelt echter in zijn proefschrift dat ook al worden deze normen nageleefd, er toch nadelige gevolgen kunnen zijn voor de productie van de zwarte soldatenvlieg en de kleine meelworm. Hij zag dat blootstelling aan insecticideconcentraties onder deze wettelijke limieten kan leiden tot verhoogde sterfte en lagere groei en daardoor lagere opbrengst van de twee insecten.

Deze effecten worden versterkt door de aanwezigheid van meerdere bestrijdingsmiddelen in het voer (‘cocktails’), ook bij lagere concentraties dan wettelijk toegestaan. Ook kan overdracht van insecticiden van substraat naar de insecten voor een voedselveiligheidsprobleem zorgen omdat de gehaltes in de insecten de wettelijke limieten voor dat type product kunnen overschrijden.

Kweekbedrijven en overheid moeten handen ineen slaan

Meijer pleit in zijn proefschrift voor meer onderzoek naar de effecten van insecticiden die vaak (samen) kunnen voorkomen. Daarnaast moeten insectenkweekbedrijven en overheid de handen ineen slaan om tot wettelijke limieten te komen die meer geschikt zijn voor deze sector.

P9010032.jpg