Faciliteiten, producten en diensten

Wageningen Marine Research beschikt over zee- en laboratoriumfaciliteiten voor uiteenlopend onderzoek, zoals bemonsteringssurveys, ecologische tests en sectie op (zee)dieren. Daarnaast zijn we in het bezit van uitgebreide kennis en datasets die ons helpen bij het geven van beleidsondersteunend advies.