Effecten van offshore installaties op het onderwaterleven

Wageningen Marine Research doet onderzoek naar de positieve en negatieve effecten van industriële infrastructuur, zoals windmolens en productieplatforms, op het ecosysteem van de Noordzee. Kunstmatige riffen kunnen nieuwe soorten aantrekken en de biodiversiteit vergroten. Ons onderzoek levert wetenschappelijke kennis voor het debat over het (deels) afbreken van kunstmatige offshore installaties.

  • Effecten van offshore installaties op het onderwaterleven

Olie- en gasplatforms, windmolenparken, scheepswrakken en in de toekomst ook zonnepaneeleilanden en golfkrachtcentrales ontwikkelen zich tot kunstmatige riffen met veel biodiversiteit. Ze worden onderdeel van het ecosysteem. Door de veiligheidszone van 500 meter zijn het de facto natuurgebieden.

Rol in het ecosysteem

Wageningen Marine Research onderzoekt de rol van deze kunstmatige riffen in het ecosysteem. Welke soorten bodemdieren en vissen verspreiden zich? En wat zal de impact zijn als het aantal riffen gaat toenemen (cumulatieve effecten)? Heeft het verspreiden van soorten ook risico's?

Voedselproductie

Daarnaast kijken we of deze gebieden ook gebruikt kunnen worden voor voedselproductie op zee, bijvoorbeeld zeewier- en schelpdierkweek en sea ranching met krabben en kreeften.

Afbreken of laten staan?

In de komende decennia zullen er over meer dan 7500 verouderde olie- en gasplatforms wereldwijd beslissingen worden genomen. Onder de huidige reguleringen worden verouderde platforms bijna altijd volledig afgebroken. Nieuwe wetenschappelijke inzichten kunnen zorgen voor een kentering in dat beleid, bijvoorbeeld ten voordele van het laten staan van het onderwatergedeelte, zodat het ecosysteem van het nieuwe rif kan blijven profiteren.

Lees meer

Ons aanbod

  • Wetenschappelijke beroepsduiker(s)
  • Taxonomische inventarisatie van bodemdieren en aangroei op platforms
  • DNA-metabarcoding
  • Video-analyse van inspectiebeelden
  • Ontwikkeling van methoden en technieken voor natuurinclusieve scour protection rondom de voet van windturbines en op kabels (BENSO-project)
  • Proefprojecten naar voedselproductie van schelpdieren, zeewier en vis in windmolenparken en rondom offshore platforms, in samenwerking met ministeries en vissers.

Showcase

Stel uw vraag over de effecten van offshore installaties aan onze expert: