Windparken op zee: Impact op vangsten en inkomsten van de visserij

Door de uitbreiding van windparken neemt de beschikbare ruimte om te vissen af met mogelijk effect op vangsten en inkomsten van de visserijsector. Wageningen Marine Research helpt bij het in kaart brengen van deze risico’s voor het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid (LNV). Dit doen wij in samenwerking met Wageningen Economic Research.

  • shutterstock_135915173_windmolens_visserij.jpg

Dataverzameling en analyse van visgronden

Om de impact van windmolenparken op de visserijsector te kunnen meten en analyseren, worden vangstgegevens van individuele vissers gecombineerd met Vessel Monitoring through Satellite (VMS)-data.

Dagelijks wordt de vangst per soort en het aantal uren op zee geregistreerd in de logboeken van vissers. Deze informatie wordt doorgegeven aan de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA). Die verzamelt ook gegevens over het ruimtelijk gebruik van de Noordzee door de schepen via het VMS-systeem, wat met regelmaat een GPS-positie, snelheid en vaarrichting van het schip naar een satelliet zendt. Wageningen Marine Research krijgt en gebruikt deze data, met toestemming, voor onderzoeksdoeleinden.

Hoe is de visserij verspreid over de Noordzee?

Door middel van analyse van de gegevens weten we wanneer en waar een schip aan het vissen was. Door deze informatie te koppelen aan logboekgegevens met informatie over de vangst, krijgen we een beeld van de verspreiding van de visserij over de Noordzee. Zo kunnen we in specifieke gebieden onderzoeken hoe belangrijk ze zijn voor de visserij.

Dit type onderzoek wordt ook gebruikt om effecten te bepalen die de visserij op het ecosysteem heeft.

Ons aanbod

Showcases

Stel uw vraag over de impact van windparken op visserij aan onze expert