Over Wageningen Marine Research

Wageningen Marine Research levert met kennis, onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek en advies een wezenlijke bijdrage aan een duurzamer, zorgvuldiger beheer, gebruik en bescherming van de natuurlijke rijkdommen in zee-, kust- en zoetwatergebieden. Lees meer over de organisatie en haar geschiedenis, bekijk vacatures en stageplaatsen en neem contact op als u interesse hebt in verdere samenwerking!