Over ons

Wageningen Marine Research levert met kennis, onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek en advies een wezenlijke bijdrage aan een duurzamer, zorgvuldiger beheer, gebruik en bescherming van de natuurlijke rijkdommen in zee-, kust- en zoetwatergebieden. Lees meer over de organisatie en haar geschiedenis, bekijk vacatures en stageplaatsen en neem contact op als u interesse hebt in verdere samenwerking!